CSR -och jämställdhetspolicy

Det ligger i KILROY-koncernens naturliga verksamhet att främja förståelse och respekt mellan kulturer. För att definiera ambitioner och åtgärder i fråga om vårt sociala ansvar, så har vi tagit våra första steg i att definiera en CSR- och jämställdhetspolicy.

Vi har en ambition att vi, genom ett ansvarsfullt beteende, kan bidra positivt till de människor vi betjänar och de samhällen där vi verkar. Vi tror att vi kan säkerställa ett långsiktigt, hållbart värde för våra anställda, kunder, leverantörer, myndigheter och andra intressenter.

För att uppnå denna ambition kommer vi att fokusera våra ansträngningar på områden där vi är säkra på att vi kan göra en skillnad. Vi vill också skicka signalen att handlingar säger mer än ord. Det är därför vi kallar vår CSR-strategi "Walk the Talk".

Ladda ner hela CSR -och jämställdhetsdokumentet från länken nedan:

CSR and Gender Equality policies

CSR and Gender Equality policies
The KILROY Group - CSR and Gender Equality policies. Updated April 2017.
DOWNLOAD (pdf, 2.0 mb)
Kontakt