{{ section.name }} Support

Vi hittade {{ category.count + ' ' + (category.count == 1? category.label:category.pluralLabel) }} samt {{ category.count + ' ' + (category.count == 1? category.label:category.pluralLabel) }} för '{{ searchTerm }}'

0 Results found

{{ section.name }} Support

Hittar du inte det du letar efter?

Hör av dig till oss så hjälper en av våra grymma reseexperter dig att hitta din drömresa.

Villkor vid flygbiljetter köpta online

Vi beklagar om våra generella regler och villkor är långa samt komplicerade att läsa igenom. Det är dock väldigt viktig information som vi är skyldiga att delge dig i samband med ditt köp.

För enkelhetens skull har vi samlat de viktigaste punkterna som du bör vara extra uppmärksam på:

  • Det är ditt ansvar att försäkra dig om att informationen du ger oss i samband med din bokning är korrekt
  • Det är ditt eget ansvar att ta reda på och ordna nödvändiga visum (inklusive transitvisum) eller andra inresetillstånd/-formalia som krävs i samband med din resa
  • Om ett flygbolag tillåter att du kan ändra eller få din flygbiljett återbetald, tillkommer det alltid en kostnad i samband med detta
  • KILROY agerar endast som ombud för flygbolagen och det är därför flygbolagen som levererar flygresan samt fastställer reglerna för flygbiljetten du köper

Generella regler vid online bokning

1. Avtalet

a) När kunden har klickat "Köp biljetter" bekräftar kunden köpet av de biljetterna. Avtalet är bindande för båda parter när KILROY har fått bekräftad platsreservation, full betalning samt biljetterna är utställda. KILROY tar ansvar för eventuella prishöjningar från flygbolaget efter det att beställningen är mottagen och biljetten är utställd. Om prishöjningen sker innan biljetten är utställd måste KILROY debitera kunden för ev. prishöjning.

b) KILROY är beroende av att flygbolagen har gett oss korrekt information och förbehåller sig rätten att återbetala hela resans pris om det uppstår tekniska problem som gör att biljetten inte kan ställas ut.

c) Alla betalningar som är gjorda med kredit- och betalkort kontrolleras för kortbedrägerier. Vid misstanke om kortbedrägeri förbehåller sig KILROY rätten att annulera bokningen och återbetala hela resans pris till det kort som använts vid betalning.

d) Har du klagomål gällande den tjänst/produkt du har köpt online hos KILROY vill vi gärna att du kontaktar oss. Om du redan har kontaktat oss och inte är nöjd med KILROYs hantering av ärendet kan du gå vidare med ditt klagomål till The European Commission's Online Dispute Resolution.

2. Resebyråns Ansvar

a) KILROY agerar endast som agent för flygbolagen och är därför endast förmedlare av flygbiljetter till kunden.

KILROY säljer inte flygbiljetter i eget namn och mottar således endast kundens betalning för de köpta flygbiljetterna för flygbolagens räkning.

Flygbolagen är kundens avtalspart och det är därför flygbolaget som är ansvarig för transportens korrekta genomförande.

KILROY är endast förmedlare av transporten och är därför inte ansvarig för eventuella förseningar, inställda flyg, flygbolagskonkurser, andra avtalsbrott eller missförhållanden mellan kunden och transporterande flygbolag.

Kunden accepterar ovanstående villkor i samband med att man godkänner KILROY generella regler och villkor vid köp av resan.

b) Vid köp av endast flygbiljetter är KILROY inte ansvarig för eventuella förseningar, inställda rutter eller inställda flyg. Alla dessa frågor avhandlas direkt med det berörda flygbolaget.

3. Resehandlingar

a) När biljetten har ställts ut - normalt sett inom 2 dagar efter det att betalning har mottagits, ibland tar det lite längre tid, kommer elektroniska e-biljetter att skickas till den e-mail adress som uppgivits i bokningen. E-mailet har rubriken "Electronic tickets have been issued". Den bokningsbekräftelse som skickas per e-mail direkt efter en genomförd bokning är inte biljetten.

b) Alla tider på resehandlingarna är lokala tider. Det kan förekomma stopp på vägen som inte visas i biljetten, s.k. "tekniska stopp". KILROY kan inte garantera att dessa syns vid bokningen av resan, eller på resehandlingarna.

c) Kontakta oss för platsreservation, registrering av bonuspoäng och specialbagage via help.kilroy.net. Avgifter kan tillkomma. I vissa fall kan vi inte hjälpa till och då behöver du kontakta flygbolaget direkt När det gäller köp av extra bagage kan detta i vissa fall endast göras på flygplatsen vid incheckning.

4. Kombination av olika flygbolag

a) Vid bokning av en kombination av två eller flera flygbolag gäller de olika flygbolagens regler för biljetterna. Detta kan innebära att olika regler för bagagevikt gäller för olika delar av resan. KILROY tar inte ansvar för eventuella problem med bagaget eller för problem vid ev. förseningar av flyg och missade anslutningar.

b) Många flygbolag har sk. codeshare avtal, vilket innebär att deras flygningar ibland genomförs av ett annat flygbolag. Det innebär att när man gör en sökning kan flightnummer och logo tillhöra ett flygbolag medan själva flygningen genomförs av ett annat bolag. Det är alltid det flygbolaget som genomför flygningen, vars regler gäller för flygningen. Generellt sett så finns alltid informationen om vilket flygbolag som flyger under rubriken: "sträckan flygs av". Observera att flygbolaget alltid har rätt att ändra på vilket flygbolag som genomför den aktuella sträckan. KILROY har en skyldighet att informera passagerarna om det eller de operativa lufttrafikföretagen. Denna skyldighet gäller endast om KILROY informerats om det eller de operativa lufttrafikföretagen.

5. Skatter och avgifter

a) De flesta skatter och avgifter ingår i biljettpriser. Det finns dock skatter och avgifter som vissa länder tar ut lokalt vid ankomst eller avresa från landet. Vi rekommenderar att man alltid har lite lokal valuta eller dollar för att kunna betala en ev. avgift vid ankomst eller avresa. Vi försöker att informera om respektive lands lokala avgifter i resehandlingarna, men då dessa ofta ändras med kort varsel kan vi inte ansvara för att ha en helt uppdaterad information.

b) Tänk på att vissa flygbolag kan ta ut en avgift för incheckat bagage. Detaljerad information visas inte nödvändigtvis i biljettreglerna när biljetten bokas. Avgifterna kan variera beroende på biljetttyp, destination och antal väskor. För mer information kan du besöka flygbolagets/flygbolagens hemsida.

6. Återbekräftelse av flyg

a) Det är inte nödvändigt att återbekräfta din biljett, men vi rekommenderar starkt att du regelbundet kontrollerar din resplan på TripCase eftersom flygbolagen ofta ändrar på avgångs-och ankomsttider. Om du inte kontrollerar din tidtabell kan det leda till att du missar ditt flyg och eftersom de flesta biljetterna inte återbetalas kan det sluta med att du måste köpa en ny biljett. Om en tidsändring av flyget orsakar problem för er, kontakta alltid KILROY för hjälp.

b) Information från KILROY angående terminaler och gates är endast riktlinjer och dessa kan ändras med kort varsel. Vi rekommenderar att vid resande utanför Europa, alltid vara vid flygplatsen två timmar innan avresa. Generellt sett så rekommenderar vi att alltid vara på flygplatsen i god tid innan avresa, då det ofta förekommer långa köer vid check-in och säkerhetskontroller.

7. KILROY ticket

a) Detta pris är markerad med en gul bakgrund och är endast giltig för ungdomar och heltidsstuderande som vid tiden för resa uppfyller de åldersgränser som gäller för respektive flygbolag.

b) Om du bokat en "KILROY ticket" kan du vanligtvis, men inte alltid, ändra datum för resan (inom biljettens giltighetstid) mot en avgift. Alla ändringar är beroende av att det finns platser in samma bokningsklass som biljetten ursprungligen utställts i. En "KILROY ticket" kan vanligtvis, men inte alltid, återbetalas mot en avgift upp till 24 timmar innan avresa på den första sträckan på biljetten.

c) Vid resande på en "KILROY ticket" kräver flygbolaget att kunden har ett giltigt IYTC kort (International Youth Identity Card) eller ett giltigt ISIC kort (International Student Identity Card) på hela resan. Om kunden vid köpet redan har ett giltigt kort så uppges kortets nummer vid bokningen. Om kunden inte har ett kort så beställs detta i samband med bokningen av biljetten. Vid köp av en "KILROY ticket" är det kundens ansvar att ovanstående regler uppfylls.

d) Om du vill köpa en "KILROY ticket" från ett land utanför Europa till Europa, måste du kunna dokumentera att du har rest från Europa under de senaste 12 månaderna genom att skicka ditt 13-siffriga biljettnummer på utresebiljetten du lämnade Europa med, samt vara permanent bosatt i Europa. Detta på grund av strikta regler från flygbolagen om export av biljetter. Misslyckas du att dokumentera din utresa från Europa, eller om du inte kan bevisa att du är permanent bosatt i Europa, kommer bokningen att annulleras på grund av flygbolagens strikta regler och de normala reglerna för återbetalning kommer att gälla.

8. Standardbiljetter

a) Standardbiljetter är markerade med en svart bakgrund, och är vanligtvis mycket restriktiva när det gäller ändringar och återbetalningar. Biljettreglerna bestäms av flygbolagen - se specifika regler för den biljett du ska boka.

b) KILROY tillåter inte att personer under 18 år köper biljetter på vår hemsida om de inte reser i sällskap av minst en vuxen.

9. Avgifter vid ändringar och avbokningar

a) Efter att en orderbekräftelse har skickats via e-post är alla ändringar och avbokningar avgiftsbelagda enligt e-postbekräftelsen. Kontakta oss via help.kilroy.net.

b) Ändringar av resenärens namn eller överföring av biljetten till en annan person är inte tillåtet enligt flygbolagets villkor.

c) Om du köper KILROYs avbeställningsskydd (X-it) vid bokning gäller särskilda regler för avbokning och återbetalning innan resan startar.

10. "No show", outnyttjade resor etc.

a) Om kunden inte dyker upp vid avresan, eller inte utnyttjar delar av sin köpta resa kan KILROY inte återbetala något för outnyttjad service. Samma sak gäller om kunden saknar giltiga resehandlingar som tex. pass, visum, vaccinationer etc.

b) Det är viktigt att du avbokar en flygning om du inte har för avsikt att resa. Om du inte utnyttjar din utresa vid en tur - och returresa blir din återresa avbokad av flygbolaget. Vid bokning av flera olika sträckor i samma biljett kan flygbolaget avboka framtida sträckor av biljetten om kunden inte dyker upp på sina reserverade flygningar

11. Kundens skyldigheter

a) Kunden är skyldig att lämna korrekta uppgifter gällande passagerare och betalningen. Kunden är också skyldig att kontrollera sina resehandlingar. För, mellan och efternamn ska stavas exakt som i passet. Om den uppgivna informationen är felaktig kan passageraren nekas resa vid check-in. KILROY tar inte ansvar för de konsekvenser som kan uppstå vid lämnandet av felaktig information.

b) Resedokument och eventuella ändringar av flyg kommer att skickas till det e-postmeddelande som uppgivits vid bokning av resan. Därför är det mycket viktigt att e-mail adressen är korrekt. Om kunden inte får en orderbekräftelse via e-post inom 24 timmar, kontakta oss på help.kilroy.net.

c) Det är kundens ansvar att denne har korrekta resehandlingar såsom pass, visum, vaccinationer inför resan. Vid resor utanför Europa krävs ofta att ditt pass är giltigt mer än 6 månader efter ditt hemresedatum. Många länder kräver också att se att du kommer att lämna landet inom deras respektive regler för besök. Du har som kund också ansvar för att kontrollera ev. reseråd från tex. UD vid bokning av din resa. Alla internationella resenärer som reser till USA genom "Visa Waiver Program" måste ansöka om ett ESTA (Elektronic System for Travel Authorization). ESTA är ett obligatoriskt inresetillstånd som numera alla resenärer behöver för att resa in till eller via USA. Det innebär att även om du bara har en transfer i USA, måste du ansöka om ESTA. För information om olika visumregler besök gärna www.visumservice.se

d) Eventuella klagomål under resans gång ska göras direkt till den berörda parten på plats. Detta för att försöka lösa problemet så snart som möjligt. Om det inte går att lösa problemet på plats, se till att du sparar all ev. bevisning för att försöka lösa problemet vid ett senare tillfälle. Alla klagomål på flygbolagens service löses direkt med dem, KILROY tar inte något ansvar i dessa frågor.

12. För resenärer resande till USA

Transportation Security Administration (TSA) vid US Department of Homeland Security kräver att vi samlar in information om dig för screening av bevakningslistor, under myndighet av 49 U.S.C. avsnitt 114, och Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act från 2004. Att tillhandahålla denna information är frivillig, men om den inte tillhandahålls kan du bli föremål för ytterligare screening, nekad transport eller ytterligare kontroll vid flygplatsens säkerhetskontroll. TSA kan dela information som du tillhandahåller med brottsbekämpande myndigheter och underrättelsetjänster eller andra instanser för dokumentering. För mer information om TSA:s sekretesspolicyer och se hur informationen lagras och bedöms besök  TSA:s webbplats på www.tsa.gov.

13. Juridisk Information

a) Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, tekniska problem eller prisändringar som står utom vår kontroll. Eventuella reklamationer som inte kan lösas lokalt hänvisas till allmänna reklamationsnämnden.

b) Företags information:

KILROY Sweden AB (Organisationsnummer 556108-8260)
Box 7144
103 87 Stockholm
Sweden
(Besöksadress huvudkontor: Drottninggatan 83, Stockholm)

Kilroy.OutdatedBrowserBox.Text Kilroy.OutdatedBrowserBox.LinkText

Hoppsan! Sidan du letade efter går inte att hitta. Kanske hittar du något här istället...