{{ section.name }} Support

Vi hittade {{ category.count + ' ' + (category.count == 1? category.label:category.pluralLabel) }} samt {{ category.count + ' ' + (category.count == 1? category.label:category.pluralLabel) }} för '{{ searchTerm }}'

0 Results found

{{ section.name }} Support

Hittar du inte det du letar efter?

Hör av dig till oss så hjälper en av våra grymma reseexperter dig att hitta din drömresa.

Resevillkor

backpacking-girl-cover

Uppdaterat 26 april 2024

Här finner du alla villkor för resor som köps hos oss. Kom ihåg att ta del av de villkor som gäller för din resa. Vi delar in våra villkor i tre kategorier:

Villkor för paketresor:
Villkoren reglerar avtalet mellan KILROY Sverige AB (härefter kallat KILROY) och kunden som köper en paketresa. Avtalet ingås och genomförs i enlighet med paketreselagen samt Svenska resebyrå- och arrangörsföreningens (SRF) allmänna villkor, se nedan.

Villkor för fristående, separata produkter:
Köper du en separat, fristående produkt som till exempel en flygresa (av en av våra reseexperter) så är köpet inte täckt av paketreselagen. I dessa fall agerar KILROY inte som avtalspart, utan endast som förmedlare. Läs mer om villkoren i samband med tillhandahållandet av enskilda resetjänster, längre ner.

Villkor flygbiljetter köpta online:
Köper du flygresa online via vår hemsida så är köpet inte täckt av paketreselagen. I dessa fall agerar KILROY inte som avtalspart, utan endast som förmedlare. Läs mer om villkoren i samband med tillhandahållandet av onlineköp av flygbiljetter här.

Tilläggsvillkor för gruppresor/studieresor:
Köper du en gruppresa (minimum 10 personer som reser tillsammans) gäller tilläggsvillkor utöver våra villkor för paketresor och förmedling av enkeltstående produkter, läs mer om dem här.

Tilläggsvillkor för Tripmates og re:disocver gruppresor:
Utöver våra generella villkor, hittar du ytterligare villkor för Tripmates och re:discover här, Tripmates och re:discover villkor

Allmänna resevillkor för KILROY

Villkoren reglerar avtalsförhållandet mellan KILROY Sweden AB (nedan kallat KILROY) och kunden som köper en paketresa. Avtalet ingås och genomförs i enlighet med paketreselagen samt Svenska resebyrå- och arrangörsföreningens (SRF) allmänna villkor. KILROY är medlemmar i SRF.

OBS: Om du endast köper enskilda, separata produkter såsom endast flygresor (antingen genom en av våra resespecialister eller på vår hemsida) omfattas detta inte av paketreselagen. I sådant fall agerar KILROY inte som avtalspart, utan endast förmedlare. Läs mer om villkoren i samband med tillhandahållandet av enskilda resetjänster längre ner. 

VILLKOR FÖR PAKETRESOR

Kunden förväntas att grundligt läsa igenom villkor och avtal för resan. Grunden för avtalet består av följande delar: resans innehåll inkl. praktisk information och prisinformation, faktura, dokument, resplan samt dessa resevillkor. Om särskilda villkor gäller för resan ska detta anges i resehandlingarna eller skriftligen via e-post, annars är det nedan resevillkor som gäller.

Utöver lagstiftningen om utökat ansvar för researrangörer är KILROY Sverige AB även medlem i danska Rejsegarantifonden och har medlemsnummer 2971.

Kunden är skyldig att läsa, och vid behov, skriva ut all relevant information och dokument.

1.Ingående av avtal

1.1 AVTALET

Ett avtal om köp av paketresa mellan kunden och KILROY har ingåtts och är bindande för båda parter när reseförslaget accepterats av kunden och en betalning görs inom den angivna betalningsfristen. Dessförinnan har kunden elektroniskt mottagit och accepterat dessa villkor.

Kunden är, genom bekräftelse, själv skyldig att kontrollera att det fullständiga namnet, som anges i passet, är korrekt skrivet och att alla tider/datum på resehandlingarna är korrekta. Felaktiga uppgifter kan leda till att du nekas inresa, ombordstigning eller annat deltagande. Vid bekräftelse av bokningen godkänner kunden att informationen är korrekt. Om ett fel upptäcks efter att det har bekräftats är KILROY ej ansvarig och kunden får själv stå för eventuella kostnader eller förluster som kan uppstå.

Fel i namn kan leda till nekad ombordstigning. Svenska bokstäver (Å, Ä, Ö) och bindestreck är inte tillåtna, så dessa tas bort och/eller anpassas vid bokning. KILROY ansvarar inte för fel namn/födelsedatum efter att biljetterna har bekräftats.

1.1.1 Dina personuppgifter

När kunden ingår ett avtal accepterar den KILROYs behandling av personuppgifter. För att kunna erbjuda bästa möjliga service och underlätta resan, samt uppfylla bokningskraven från våra samarbetspartners, leverantörer och/eller immigrationsmyndigheter, måste KILROY ibland be kunderna att vidarebefordra personlig information. Observera att all sådan information endast kommer att användas i samband med själva bokningen. Kunden kan när som helst vägra att skicka denna information till KILROY eller begära att den raderas, men detta kan begränsa KILROYs möjligheter att slutföra bokningen. Kunden ombeds läsa mer om behandlingen av personuppgifter i vår integritetspolicy på vår hemsida. 

1.2 RESEDOKUMENT

KILROY skickar resedokument för resan till kunden direkt efter bokning och betalning. Detta, liksom annan korrespondens, kommer att skickas till den e-postadress som kunden angett när denne bokar resan. Kunden är i övrigt skyldig att lämna de kontaktuppgifter som krävs för att KILROY ska kunna kontakta kunden och resesällskapet i samma bokning, både före och under resan.

Kunden är skyldig att gå igenom den skickade fakturan/resedokument så snart den mottagits och omgående återkomma till KILROY om informationen ej är korrekt. Detta gäller även alla som är bokade på samma resa och inkluderas i samma bokning.

1.2.1 Faktura/Resedokument

Resedokumenten är en översikt över resebokningen. Här anges det fullständiga namnet, betalningsuppgifter, visuminformation, en resplan med relevanta flygtider (lokal tid) samt all annan aktuell information. Oavsett vad som anges på annan plats är informationen på resedokumenten de aktuella och gällande. Resedokumenten är också kundens kvitto för bokning och betalning. Vi rekommenderar att du säkerställer tillgång till alla resehandlingar under hela resan, till exempel genom att skriva ut och ta med dem samt lämna en kopia till anhörig hemma.

 

2. PRIS OCH BETALNING

2.1 PRIS

Priset för resan anges vanligtvis som ett totalpris. Det innebär att den omfattar alla reseelement i fråga om transport och vistelse samt obligatoriska skatter och avgifter. Det kan förekomma lokala avgifter på plats på destinationen. Dessa tas inte ut vid bokning av resan eftersom de måste betalas personligen på plats. Ha alltid internationell valuta redo för dessa, vilka exempelvis kan innefatta flygplatsavgifter, visumkostnader eller nationalparksavgifter. Några av våra leverantörer kräver en så kallad 'local payment' som täcker avgifter på resan. Dessa lokala avgifter anges vanligtvis i resedokumenten eller i reseprogrammet. Observera att avgifterna kan ändras från bokning av resan till avresedagen.

2.2 BETALNINGSVILLKOR

Vid bokning betalas resans totala pris om inget annat anges. Villkoren avgörs av resans karaktär och våra leverantörers villkor och detta ska framgå tydligt på reseförslaget/resedokumentet. Detta gäller vanligtvis för resor med begränsad tillgänglighet (till exempel Inkaleden), vissa flygresor och generellt för bokningar som görs nära inpå avresa. Vid delbetalning (deposition) av resa så ska slutbetalning ske i enlighet med avtalet och det som angetts i reseförslaget/resedokumentet.

 

3. AVBESTÄLLNINGS- OCH RESEFÖRSÄKRING

3.1 AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING

KILROY erbjuder en avbeställningsförsäkring i samarbete med ERV Danmark.

Köp av denna avbeställningsförsäkring måste göras i samband med bokning/bekräftelse av resan, alltså i samband med betalning av resan, även betalning av deposition.

3.2 RESEFÖRSÄKRING

Enligt svensk lag är KILROY skyldig att upplysa och rekommendera att alla våra kunder har reseförsäkring på både kortare och längre resor.

Alla KILROYs resenärer måste ha en reseförsäkring som åtminstone täcker sjukvård och hemtransportkostnader. En bra reseförsäkring omfattar olycksfall, egendom, sjukdom, ansvarsskydd och annat som kan bli en dyr erfarenhet om du inte har en giltig försäkring. Kontrollera att din reseförsäkring uppfyller dina behov tillräckligt bra och att den gäller för hela resan eller boka den via KILROY. Alla resenärer uppmanas att informera KILROY om var de har sin reseförsäkring. KILROY erbjuder reseförsäkring från Gouda Reseförsäkring. Vi erbjuder samma pris som vid direkt köp hos Gouda och mottar en provision från försäkringsbolaget. Se mer information på vår försäkringssida

Observera att om du ändrar din hemresa till ett senare datum är du själv ansvarig för att förlänga din reseförsäkring i enlighet med detta – innan den går ut. Det rekommenderas att du gör en kopia av dina resehandlingar, inklusive pass, vaccinationskort och försäkringsintyg. Skulle olyckan vara framme och du förlorar/blir bestulen på dina värdehandlingar, så blir det lättare att få dessa utbytta om du gjort en kopia.

Det rekommenderas att man i samband med täckning av reseförsäkringen säkerställer att försäkringen även täcker bagage. Reklamationer om bagageskador, borttappat eller försenat bagage måste göras direkt till flygbolaget och en skaderapport (PIR-rapport) måste fyllas i på flygplatsen omedelbart efter att skadan har inträffat.

Försäkringskrav eller behov av försäkringshjälp i samband med resan skall riktas direkt till försäkringsbolaget.

4. KUNDENS ALLMÄNNA SKYLDIGHETER

4.1 PASS, VISUM OCH VACCIN

Där inget annat uttryckligen anges gäller informationen om viseringar i resedokumenten endast för svenska medborgare och innehavare av svenska pass. Det är därför kundens skyldighet att informera KILROY om du inte har ett svenskt pass eller om du har dubbelt medborgarskap. Visuminformationen är relaterade till den angivna resplanen. Om du planerar att ändra din resa (även resans längd) kan andra regler gälla. Observera att visumreglerna kan komma att ändras mellan tidpunkten för bokningen och tidpunkten för avresan. Visumformaliteterna måste vara i ordning före avresa och måste dokumenteras vid incheckningen. För hjälp med visumansökning kan man kontakta  Visumservice. OBS! Var uppmärksam på att visum kan krävas i samband med en transit/mellanlandning. Se UD:s reseinformation för gällande inreseregler för svenskar.

Passet måste vara giltigt i minst sex månader efter hemkomsten från destinationen och det måste finnas tillräckligt med tillgängliga sidor i passet för stämplar och visum för hela resan.  Observera att passet ska vara helt och inte innehålla lösa sidor.

Inträdesbestämmelser till många länder innefattar krav på vaccination och bevis på detta. Resenären ansvarar för att ha detta i ordning före avresa/inresa genom att kontakta läkare/vaccinationscentral.

Utländska medborgare måste konsultera sin egen ambassad eller konsulat angående visum och kontakta en läkare/vårdcentral angående vaccinationer. KILROY anses ej ansvara gentemot konsekvenserna av uteblivna visum, vaccinationer och dokument för kunden.

Observera att expeditionstiden för visum varierar från land till land, och i vissa fall kan den uppgå till månader. Om visumansökningar hanteras via KILROY kan en serviceavgift för detta tas ut. KILROY tar inget ansvar för kunder som avvisas vid gränsen. Vissa länder kräver att man har lokal valuta tillgänglig samt giltig returbiljett vid ankomst.

Barn måste ha ett eget pass. Observera att flera länder kan ha särskilda regler för inresa med barn som man inte har full föräldramyndighet över. I sådana fall bör du alltid kontrollera UD:s hemsida eller kontakta ambassaden/konsulatet för ytterligare information om vilka särskilda inresekrav som gäller i det aktuella landet.

4.2 VACCINATIONSKRAV

KILROY strävar efter att ge information om vaccinationskrav och upplysa resenären om vart man hittar denna information. Att uppfylla vaccinationskraven är resenärens skyldighet och detta ska kunna dokumenteras med ditt vaccinationskort. Information om vaccinationer kan man hitta hos Vaccinationsguiden.

4.3 PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Huvudregeln är att alla som är på en äventyrsresa med KILROY inte får vara beroende av assistans. Våra resor är tyvärr inte lämpliga för dem som har svårt att gå då det ofta är en (viktig) del av reseprogrammet.

I enlighet med europadirektiv (1107/2006 Art. 4 st. 2) kan KILROY kräva att person med funktionsnedsättning har en medhjälpare under hela resan.

KILROY förbehåller sig rätten att neka resenärens deltagande där vi anser att resenären inte kommer att kunna slutföra resan med egna medel. Ett sådant nekande är utan ansvar för KILROY.

4.4 KONTROLL AV RESEDOKUMENT

Kunden är skyldig att granska resedokumenten så snart dessa har mottagits och att omedelbart kontakta KILROY om informationen inte är enligt överenskommelse. Det är också kundens ansvar att meddela KILROY om förändringar sker efter bokning av resan, exempelvis sjukdom, graviditet eller namnändring.

4.5 NAMN PÅ RESEDOKUMENT

Kunden ansvarar för att namnen på resedokumenten är identiska med det fullständiga namnet i kundens giltiga pass. Om de inte överensstämmer så finns risk att till exempel få avslag på sin viseringsansökan. Om kunden får kännedom om avvikelser mellan resedokument och pass måste kunden omgående meddela KILROY, som kommer att försöka rätta till felet. Om det är kundens fel att informationen inte stämmer överens med varandra, är det kunden som måste betala de eventuella kostnader som kan uppstå för att rätta till felet. De flesta flygbolag tillåter inte namnändringar av biljetter, vilket betyder att kostnader kommer att uppstå i samband med en ändring. Dessa ändringsavgifter varierar beroende på flygbolag, från 1 500 kr till priset för en ny flygbiljett. Om det inte går att ändra dokumenten kan kunden inte hålla KILROY ansvarig.

4.6 FLYG

4.6.1 Genomgående resa

Alla flygbiljetter betraktas som en sammanhängande bokning. Det betyder att flygbolagen kan avboka alla resterande flygbokningar om man inte möter upp för avresa enligt resplanen. Resenären förlorar alla rättigheter till vidare resor, ändringar och återbetalningar för hela resan om man avstår vissa flygsträckor.

4.6.2 Enkelbiljett

KILROY avråder skarpt sina kunder från att resa med enkelbiljetter. Detta gäller särskilt länder utanför Europa och kan även innefatta länder som ej kräver visum.  Resenärer med enkelbiljetter ansvarar själva för inrese- och uppehållstillstånd eller annan dokumentation som rör de relevanta länderna, och vidare de konsekvenser som uppstår av att resa utan denna dokumentation. KILROY ansvarar inte för eventuella extra kostnader som kan uppstå i sådana fall.

Observera att om du flyger hem eller vidare från ett annat land än det du reser till kan detta ses som en enkelbiljett och ett bevis på utresa från det land du först anländer till kan komma att krävas. Detta kan vara buss/ båt/tåg/äventyrsresa eller liknande. Kan du inte uppvisa detta så kan du i värsta fall nekas inresa. För mer information, vänligen kontakta det aktuella landets ambassad.

4.6.3 Ej genomgående resa

Vid köp av två eller flera enskilda flygbiljetter från olika flygbolag och med egna biljettnummer anses dessa flygbiljetter vara oberoende av varandra. Detta innebär att om det vid byte av flyg uppstår försening eller om resenären på annat sätt missar resan/förbindelsen/nästa flygning, bär varken KILROY eller flygbolaget ansvaret för det som inträffat. Inte heller för extra kostnader för nya biljetter, boende etc som kan komma uppstå pga. detta.

4.6.4 Återbekräfta flyg

Att återbekräfta flyg krävs inte, men KILROY rekommenderar starkt att du som resenär kontrollerar alla tider för resor senast dagen innan via tillgängliga digitala tjänster i realtid från flygbolaget eller KILROY.

4.6.5 Studentbiljetter

Resande på KILROY studentbiljett är skyldiga att ha ett giltigt ISIC-kort under hela resan.  Saknad av- eller utgånget kort kan leda till nekad ombordstigning i de fall flygbolag kontrollerar detta. KILROY bär inget ansvar för detta. Kort som utfärdas med falsk dokumentation kommer att medföra extra kostnad med ordinarie pris för flygbiljetten vilket är resenärens fulla ansvar. Resenären ska kontakta KILROY i god tid före avresan om ett köpt KILROY ISIC-kort inte har mottagits elektroniskt.

4.6.6 Flygresan

Flygbiljetter kan inte ändras, avbokas, förlängas utan vidare eller överlåtas till andra. Priset för ändringar och avbokningar varierar mellan olika biljettyper och flygbolag och är i vissa fall ej möjligt.

Tider för avgångar och ankomster anges alltid i lokal tid. Ändringar av flygtider kan förekomma och det är därför viktigt att resenären kontrollerar avgångstiderna i förväg för alla flygresor. Om KILROY får information om förändringar i flygtider meddelar vi resenären detta. Om resenären ser att senast mottagna resplan inte stämmer överens med flygtiderna hos respektive flygbolag så ska resenären omedelbart kontakta KILROY.

Vanligtvis rekommenderas incheckning två timmar före avresa. Det innebär att resenären måste ha genomfört incheckningen senast två timmar före avgång. Vissa flygbolag kräver incheckning i förväg, vilket också ofta förekommer i andra länder. Den exakta tiden för incheckningen anges antingen i resehandlingarna eller genom att kontrollera flygplatsens/flygbolagets hemsida. På grund av säkerhetsskäl och gällande regler ska resenären se till att vara väl informerad, undvika onödiga risker och försäkra sig om vilka tider för incheckning och avresa som gäller.

4.7. ANDRA TJÄNSTER/PRODUKTER SOM INGÅR I PAKETRESAN

4.7.1 Hotell

KILROY vill notera att standarden på hotell kan variera på olika platser runt om i världen och kan vara både högre och lägre än vad man är van vid i Sverige.

KILROY försöker i så stor utsträckning som möjligt att informera i god tid om det förekommer större renoveringsarbeten på hotellet, exempelvis ombyggnationer som stör mer än normalt.

Vid bokning/avbokning/ändring av hotell så har KILROY rätt att ta ut en serviceavgift för administrativa kostnader oavsett hotellförmedlarens villkor.

4.7.2 Hyrbil

KILROY samarbetar bara med stora och välrenommerade biluthyrningsföretag. I de flesta fall ingår alla obligatoriska försäkringar i våra priser, men kontrollera när du bokar vad som gäller för din bilhyra. När du hämtar bilen kommer biluthyrningsföretaget begära ett kreditkort där en deposition debiteras, men återbetalas i slutet av hyrestiden. Den person som anges som förare måste därför alltid ha ett giltigt kreditkort med sig. Observera att om du bokat hyrbil och lämnar den på annan plats än där du hämtade den, tillkommer oftast en så kallad envägsavgift.  Avgiften betalas på plats direkt till biluthyrningsföretaget och priset varierar beroende på hur lång sträcka som körs.

Vid bokning/avbokning/ändring av hyrbil så har KILROY rätt att ta ut en serviceavgift för administrativa kostnader oavsett biluthyrarens villkor.

4.7.3 Äventyrsresor

På några av våra äventyrsresor finns det en ”local payment” vilket är ett belopp som betalas kontant, på plats, direkt till leverantören. Detta tas ut av våra leverantörer för att betala direkta kostnader på resan, till exempel lokal transport, bensin, inträdes- och parkavgifter etc. Genom detta kan leverantören hålla nere kostnaderna och undvika extra påslag. Om det är en ”local payment” på resan så framgår det i det aktuella reseprogrammet och-/eller på hemsidan.
'Guaranteed departures': våra leverantörer av äventyrsresor har garanterad avresa på de flesta av deras resor, men vissa kan inte bekräftas förrän närmare avgång. Eventuella ändringar/inställda resor kan bero på för få anmälda till en specifik avgång, och KILROY reserverar sig för eventuella ändringar/inställda resor.

Vid bokning/avbokning/ändring av en äventyrsresa så har KILROY rätt att ta ut en serviceavgift för administrativa kostnader oavsett leverantörens villkor.

4.7.4 Volontärresor

På resor där volontärarbete ingår ska resenären i förväg bekanta sig med eventuella särskilda bestämmelser och villkor för vistelsen. Det kan vara krav på intyg, visum, vaccinationer, särskilda regler gällande uppförande eller lokala bestämmelser och normer. På de flesta projekt krävs även att resenären har en brottsfri bakgrund varför ett intyg från belastningsregistret kan krävas vid sociala volontärprojekt.

Vid bokning/avbokning/ändring av en volontärresa så har KILROY rätt att ta ut en serviceavgift för administrativa kostnader oavsett leverantörens villkor.

4.8 ORDNINGSVILLKOR

Resenären måste följa de ordningsregler som våra leverantörer har under sin resa, det kan till exempel vara under en äventyrsresa, på hotell, flygplats eller flygresa.

Resenären måste uppträda på ett sätt som inte stör medresenärer, guider/arrangörer eller lokalbefolkningen.  I allvarliga eller upprepade fall kan olämpligt beteende leda till att resenären utesluts från fortsatt deltagande av KILROY, KILROYs underleverantörer eller deras representanter. I sådana fall ansvarar resenären själv för hemresa och de utgifter som följs av detta. Om detta sker har resenären inte rätt att få någon form av återbetalning av resan.

Som redan nämnts förutsätter deltagande i resan att resenären har tagit till sig den information som lämnats, på hemsida, resedokument, resplan, i praktiska resetips och att denne följer dessa. Samtidigt förväntas resenären att ta del av allmän tillgänglig information om destinationen rörande politik, hälso-och sjukvård, klimat etc.

Det är en förutsättning för deltagande i resan att resenären agerar ansvarsfullt och hänsynstagande, och följer de regler och riktlinjer som finns. Det rekommenderas att resenärer ej reser ensamma i okända och avlägsna områden, särskilt efter mörkrets intåg. Vill man vara på egen hand, bör det alltid ske i samråd med guide, och eventuellt även med KILROY. Om du är på en resa utan guide bör du läsa relevanta guideböcker/hemsidor som ofta ger bra och tillförlitlig information om vad som gäller på en viss destination. Om olyckan är framme, kontakta ditt försäkringsbolags alarmcentral eller KILROY om det inte är akut.

4.9 RESENÄRENS ANSVAR UNDER RESAN

Om resenären inte uppfyller kraven för pass, visum, hälsokrav, korrekt namn på resedokument samt läst igenom dessa, möter upp i tid samt läst igenom villkoren för bokningen, får resenären inte kräva ersättning av varken KILROY, förmedlare eller dess underleverantör för de följder som uppstår av resenärens bristande ansvar.

5. ÄNDRINGAR I AVTALET SOM INGÅTTS

5.1 ÖVERLÅTELSE AV PAKETRESAN

KILROY tillåter inte att man överlåter helt eller delvis paketresan till andra om inte underleverantörernas villkor tillåter det.

5.2 PRISÄNDRINGAR

KILROY får efter att avtalet har ingåtts ändra det avtalade priset för paketresan om förändringen beror på ändringar i bränslekostnader, skatter, offentliga avgifter samt valutaförändringar.

Vid ändringar av resans pris informerar KILROY resenären om prishöjningar eller prissänkningar. Resenären ska bli underrättad om prisförändringen så snart som möjligt (via e-post eller brev) och senast 20 dagar före avresan. Priset kan max höjas med 8% av paketresans pris. Om ökningen är mer än 8% av paketresans pris så har kunden rätt att säga upp avtalet.

Vid prissänkning till följd av förändringar i ovanstående villkor har kunden rätt till ett prisavdrag som motsvarar den prissänkning som förändringarna medför. I detta avseende har KILROY rätt att dra av för de omkostnader som uppstår i samband med återbetalningen till kunden.

5.3 KUNDENS ÄNDRINGAR AV PAKETRESAN

Om resenären vill göra ändringar i resan måste man kontakta KILROY så snart som möjligt. Om ändringen är möjlig så är det resenären som får stå för de extra utgifter som detta kan medföra. KILROY har ingen skyldighet att göra ändringar i resan.

Om kunden vill göra ändringar som KILROY inte kan uppfylla i det befintliga avtalet, och resenären står fast vid önskemålet om detta, kommer ändringen att betraktas som en avbokning av resan (jfr punkt 6.2.1) och ses som en ny bokning.

KILROY kommer att försöka tillgodose speciella önskemål i samband med bokning av resan, men det finns ingen garanti för detta, vilket gäller även om önskemålet står i resedokumenten. Önskemål om eventuell uppgradering, enkelrum eller förlänga resan måste alltid ges i god tid före avresa, helst redan vid bokning av resan.

5.4 KILROYS ÄNDRINGAR AV PAKETRESAN

5.4.1 Oväsentliga ändringar

Innan paketresans start har KILROY rätt att göra oväsentliga ändringar utan kundens samtycke. Kunden är skyldig att acceptera sådana ändringar, om KILROY tydligt informerar kunden om ändringarna innan paketresan startar och utan onödigt dröjsmål.

KILROYs paketresor inkluderar ofta äventyrsresor med en eller flera av våra underleverantörer. Beroende på vissa omständigheter och äventyr kan sena förändringar av reseprogrammet ske. Detta görs för att förbättra resan med hänsyn till kända (och okända) förändringar så som väder, framkomlighet eller andra lokala förhållanden som påverkar reseprogrammet. Reser du till områden där infrastrukturen är sämre, än man är van vid i Sverige, kommer ändringar att ske ofta, även längs vägen och resenären måste betrakta det som en del av resan. På grund av detta ges ingen ersättning för förseningar eller förändringar så länge det inte är av stor betydelse för resans syfte.

5.4.2 Övriga ändringar

Om KILROY innan resans start antingen gör betydande ändringar i paketresan eller inte kan leverera vissa delar som KILROY skulle ha levererat eller om KILROY höjer priset för resan med mer än 8% så har kunden följande rättigheter; antingen kan kunden säga upp avtalet och få en återbetalning av de pengar som betalats, delta i en ersättningsresa om KILROY erbjuder det eller acceptera de ändringar som gjorts.

KILROY är skyldiga att informera om betydande förändringarna utan onödigt dröjsmål. KILROY ska också uppge om ändringarna påverkar priset för paketresan och uppge kundens alternativ (som nämnts ovan).

Kunden måste informera KILROY om sitt beslut. Konsekvenserna för att inte meddela sitt beslut inom den tidsfrist som har satts kan leda till att kunden anses ha accepterat ändringar som omfattas av klausul 5.4.1. I vissa situationer kan kunden ha rätt till ersättning, om kunden drabbas av en ekonomisk förlust till följd av ovannämnda betydande förändringar, såvida inte skälet till förändringarna är oundvikliga och extraordinära omständigheter.

5.4.3 Ändringar efter resans start

På samma sätt som nämns under 5.4.1 och 5.4.2 ovan så kan ändringar även uppstå efter resans start. Detta gäller främst där paketresan sträcker sig över en lång tidsperiod och lokala förhållanden kan ändras innan resenären anländer till den aktuella destinationen/området.

I de fall eller händelser som är av obetydlig karaktär, eller endast har en mindre påverkan på resan, är KILROY ej ansvarig och resenären förväntas visa flexibilitet. Vid större och betydande förändringar kan resenären yrka på brister. (se avsnitt 7).  KILROYs målsättning är alltid att rätta till eller åtgärda fel så att resan kan fortsätta och inte avbrytas. En värdering kommer att göras av KILROY om att återbetala de delar av resan som påverkades avsevärt, detta görs genom ett dagspris.

5.4.4 Flygförsening

Vid flygförseningar som omfattas av EU-förordning 261 ska klagomål göras direkt till flygbolaget, då denna förordning reglerar förhållandet mellan resenären och flygbolaget. KILROY omfattas därför inte av förordning 261, utan endast av lagen om paketresor.

KILROYs ansvar begränsas av internationell lag och internationella konventioner. Om ett flygbolag ger ersättning på plats kan ytterligare ersättningskrav inte göras. Resenären kan inte räkna med att få ersättning i samband med försenad hemresa. Till exempel, viktiga angelägenheter omedelbart efter hemkomsten har ingenting att göra med KILROY tillhandahållande av resan.

6. UPPSÄGNING AV AVTALET

6.1 ÅNGERRÄTT

Ångerrätt gäller ej vid köp av paketresor. Den lagstadgade ångerrätten gäller inte för resor och du kan därför inte ångra köpet av en paketresa. Det gäller oavsett om du köpt den via nätet, i en butik eller av en förmedlare.

6.2 AVBOKNING AV PAKETRESAN

6.2.1 Avbeställningsvillkor

Vid bokning av paketresa erbjuds du alltid en avbeställningsförsäkring. Vi erbjuder två olika avbeställningsförsäkringar, en som gäller fram tills dess att din resa påbörjas och en som även gäller fram tills att du påbörjar delarrangemang längs med vägen. I din bekräftelse framgår vilket av skydden som du har. För avbeställningsförsäkringen gäller följande regler:

Avbeställningsförsäkring 6%
Har du tecknat KILROYs avbeställningsförsäkring så kan du avboka din resa innan avresa. Försäkringen gäller fram till att du lämnar din bostad och resan påbörjas. Resan avbokas direkt med din reseexpert. Detta förutsatt att det sker under våra öppettider. Om vi inte har öppet behöver du avboka ditt flyg direkt hos flygbolaget. Avbokningsregler är enligt villkor. Det är ingen självrisk vid dokumenterade skador. Läs mer i försäkringens villkor som medföljer i din bokningsbekräftelse.

Avbeställningsförsäkring Plus 7%
Har du tecknat KILROYs avbeställningsförsäkring Plus kan du även avboka delarrangemang längs med resans gång. Avbokning måste ske till KILROY eller direkt med leverantör innan resa eller delarrangemang påbörjas. Ingen självrisk vid uppfyllande av regler och dokumentation av skador. Läs mer i försäkringens villkor som medföljer i din bokningsbekräftelse.

Övriga avgifter som serviceavgift, avbeställningsförsäkring, samt ISIC/IYTC kort återbetalas aldrig. Har du inte tecknat någon avbeställningsförsäkring så tar KILROY ut en administrativ kostnad för att hantera avbokningen samt att alla leverantörers kostnader vid avbokning tas ut.

Följande regler är tillämpliga om inte andra villkor har framförts på resedokumenten. Observera att det kan finnas extraordinära avgifter i samband med enskilda resor och dessa anges vid bokningstillfället.

6.2.2 Avbokning vid krigshandling, naturkatastrofer, pandemi etc.

Resenären kan avboka en paketresa innan paketresan påbörjas utan att betala en avbokningskostnad, om det finns oundvikliga och extraordinära omständigheter antingen på destinationen eller i direkt närhet av den, och omständigheterna påverkar i betydande grad KILROYs möjlighet till genomförande av paketresan eller transporten av passagerare till destinationen.

Vid avbokning utan avbokningskostnad har kunden rätt till full återbetalning av resans pris, men har inte rätt till ytterligare ersättning från KILROY.

För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas. Från och med 14 dagar innan avresa är en gällande avrådan från UD grund för uppsägning om avrådan omfattar tidpunkten för resenärens resa. En gällande avrådan från UD ska också anses utgöra grund för uppsägning om det i annat fall står klart att de omständigheter som ligger till grund för avrådan påverkar eller kommer att påverka resmålet vid tidpunkten för resenärens resa.

Möjlighet till avbokning utan avbokningskostnad gäller ej om resenären vid ingående av avtalet kände till eller borde ha känt till dessa omständigheter, eller om händelsen var allmänt känd. Exempelvis anses Covid-19-pandemin vara en sådan omständighet som resenären bör ha känt till vid bokning av resan.

Kan resenären inte avboka utan avbokningskostnad enligt ovanstående så gäller vanliga avbokningsregler. Se avsnitt 6.2.

För resor bokade till flera destinationer är det tillämpligt att resenären endast har rätt att avbryta den del av paketresan som sker i det gällande området. Om denna del av paketresan utgör en väsentlig del av resan har kunden dock rätt att avboka hela resan.

6.2.3 Återbetalningstid och beräkning av avbokningsavgifter

Återbetalning av resa enligt paragraf 6.2.1 och 6.2.2 ska ske senast 14 dagar efter resenärens avbokning av paketresan.

6.3 KILROYS AVBOKNING AV RESAN     

6.3.1 Avbokning på grund av för få deltagare         

Om resan kräver ett visst antal deltagare för att genomföras kommer detta att anges i KILROYs resedokument eller i avtalet. Det anges också hur många deltagare det minimum kommer att vara på resan för att den ska genomföras och när detta antal senast ska uppnås.

Om minimiantal för resan inte uppnås i tid kan KILROY säga upp paketresans avtal utan rätt till skadestånd för resenären. KILROY ska informera resenären om detta inom den angivna tidsfristen, dock senast

20 dagar före avresa om resan varar längre än 6 dagar

7 dagar före avresa om resan vara mellan 2 och 6 dagar

48 timmar innan avresa om resan varar kortare än 2 dagar

6.3.2 Avbokning på grund av oundvikliga och extraordinära omständigheter

KILROY har möjlighet att säga upp avtalet, ansvarsfritt, för en paketresa om KILROY hindras till att fullfölja avtalet på grund av oundvikliga och extraordinära omständigheter samt om KILROY informerar kunden om detta utan onödigt dröjsmål och innan paketresan startar.

För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas. Från och med 14 dagar innan avresa är en gällande avrådan från UD grund för uppsägning om avrådan omfattar tidpunkten för resenärens resa. En gällande avrådan från UD ska också anses utgöra grund för uppsägning om det i annat fall står klart att de omständigheter som ligger till grund för avrådan påverkar eller kommer att påverka resmålet vid tidpunkten för resenärens resa.

I ett sådant fall ska pengarna återbetalas till resenären senast 14 dagar efter uppsägningen, och resenären har ej rätt till kompensation.

7. BRISTER OCH REKLAMATIONER

Om det uppstår problem med den paketresa man köpt, innan, under eller på destinationen, ska resenären så fort som möjligt rapportera detta till KILROY, till leverantörens representant på destinationen eller till den berörda underleverantören. Om problemet kvarstår, inte kan/kommer att åtgärdas, eller om resenären ej är nöjd efter att åtgärder gjorts, ska resenären meddela KILROY detta direkt. Reklamationer ska alltid ske skriftligen via e-post till [email protected]. KILROY försöker alltid att rätta till eller åtgärda felet så att resan kan fortsätta och ej avbrytas. Efter bedömning kommer KILROY att återbetala de delar av resan som påverkades avsevärt genom att beräkna ett dagspris.

Resenären måste se till att reklamationen registreras av KILROYs representanter eller underleverantörer på plats. Dessutom bör resenären se till att få reklamationen dokumenterad. Om man ej följer ovan tillvägagångssätt för att påvisa fel kan detta få konsekvenser för rätten att senare åberopa felet och få ersättning.

8. BEGRÄNSNINGAR I KILROYS ERSÄTTNINGSANSVAR

Flygbolagen är direkt ansvariga för att transporten med flyg utförs enligt Warszawa- och Montrealkonventionerna, EU:s förordning (889/2002 och 261/2004) samt svenska Luftfartslagen. KILROY begränsar sitt ansvar till tillämpliga gränser vid alla tidpunkter som anges i Warszawa- och Montrealkonventionerna (lufttransport), Atenkonventionen och EU:s förordning 392/2009 (transport till sjöss) och COTIF-konventionen och EU:s förordning 1371/2007 (järnvägstransport). KILROYs ansvar får därför inte överstiga det belopp som gäller för de transportörer som ansvarar för transporten.

9. KRAV PÅ ERSÄTTNING

Krav på skadestånd och/eller proportionerligt prisavdrag för resan – till följd av fel som har reklamerats på korrekt sätt och som inte har åtgärdats av KILROY – ska lämnas in till KILROY inom rimlig tid efter resans slut. Om det inte görs förlorar resenären rätten att ställa detta krav till KILROY. Resenären kan framställa ersättningskrav skriftligen till [email protected].

10. PRISAVDRAG OCH SKADESTÅND

När kravet lämnas till KILROY måste resenären uppge om denne också har ansökt om ersättning från transportbolaget på grundval av EU-förordningar om passagerares rättigheter och skadeståndsansvar vid persontransporter och enligt de internationella konventioner som också reglerar detta förhållande.

Så länge kunden har erhållit ersättning och/eller kompensation från underleverantör, transportbolag eller försäkringsbolag har KILROY rätt att räkna av det belopp som erhålls i den ersättning/kompensation som beviljats enligt lagen om paketresor och sammansatta researrangemang.

11. TVIST

Vid oenighet mellan KILROY och resenären kan resenären kontakta konsumentverket eller Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm.

En tvist kan även prövas via EU-kommissionens onlineplattform: https://ec.europa.eu/odr.

Resenären uppger då KILROYs e-postadress [email protected]. De tvister som ej kan lösas mellan parterna separat eller hos ARN kan, om parterna så önskar, prövas av domstol, här gäller svensk lagstiftning om inte annat anges i gällande lag och konventioner.

12. GARANTI I RESEGARANTIFONDEN

Vid konkurs har KILROY ställt garanti hos danska Rejsegarantifonden, Haldor Topsøes Allé 1, 2800 Kongens Lyngby, Danmark.

Tillbaka till toppen av sidan

VILLKOR GÄLLANDE KÖP AV ENDAST FLYGRESOR ELLER ANDRA ENSKILDA PRODUKTER/TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS AV KILROY

 1. Omfattning
 2. Förmedling av flygbiljetter
 3. KILROYS förmedling av andra produkter och tjänster
 4. Fel och brister
 5. Användarinformation
 6. Tvist
 7. Res grönare
 8. Tystnadsplikt

1. OMFATTNING

Dessa allmänna villkor gäller för förmedling av flygbiljetter till konsumenter. Om flygresan ingår i en paketresa enligt lagen om paketresor och resegaranti (Paketreselagen) som trädde i kraft den 1 aug 2018, ska dessa villkor inte gälla.

Villkoren gäller även vid förmedling av andra enskilda produkter eller tjänster som erbjuds och köps hos KILROY, såvida de inte omfattas av paketreselagen.

2. FÖRMEDLING AV FLYGBILJETTER

2.1 AVTALET

Vid bokning av flygbiljett gäller de betalningsregler som anges av KILROY. Flygbolagets resevillkor, inklusive villkor för avbokning och ombokning, är de gällande. KILROY ska, innan avtalet blir bindande, ge resenären information om var man kan läsa flygbolagets villkor för biljetten (flygbiljettens regler).

Resenären ska, oavsett bokningssätt, få en bekräftelse. Bekräftelsen skickas via e-post. Bekräftelsen ska innehålla uppgifter så som resenärens namn, destination, avgångs- och ankomsttid, pris samt namnet på det flygbolag som avtalet gäller och om det eller de flygbolag som utför själva flygningen.

Avtalet är bindande för parterna när KILROY har bekräftat resenärens bokning i enlighet med ovanstående.

2.1.2 Fullföljande av avtalet

Flygbolagen är direkt ansvariga för att transporten utförs korrekt enligt Warszawa- och Montrealkonventionerna, EU:s förordning 889/2002 och 261/2004 samt luftfartslagen.

2.2 KONTAKTUPPGIFTER OCH MEDDELANDE FRÅN KILROY

KILROY kan behöva kontakta resenären till exempel vid ändringar av den köpta flygresan. Resenären är skyldig att ange korrekta kontaktuppgifter, såsom telefonnummer och e-postadresser. Resenären är också skyldig att kontinuerligt kontrollera om han eller hon har fått meddelanden från KILROY. KILROY ansvarar inte för skada eller förlust som uppstår för resenären vid ändring av flygresa om KILROY har informerat resenären om ändringen på ett korrekt sätt.

2.3 RESENÄRENS NAMN

Rätt namn ska anges på flygbiljetten. Stavningen av namnet på flygbiljetten måste stämma överens med stavningen i passet. Det är beställarens ansvar att lämna och kontrollera informationen angående namnen på alla resenärer i följet så att dessa är korrekt.

Resenären är skyldig att kontrollera att all information är korrekt i bokningsbekräftelsen och/eller på flygbiljetten så snart han eller hon har fått dessa. Om en eller flera uppgifter inte är korrekta ska resenären omgående informera KILROY. Om resenären inte informerar KILROY om de fel i bokningsbekräftelsen och/eller på flygbiljetten som resenären har upptäckt eller borde ha upptäckt, är KILROY inte ansvarig för den skada eller förlust som kan uppstå till följd av detta. KILROY skall på resenärens begäran och om det är möjligt rätta till felaktiga uppgifter. KILROY har rätt till ersättning för både de direkta kostnaderna samt för de administrativa kostnader som uppstår i samband med korrigeringen. Om felet har orsakats av KILROY har KILROY inte rätt att ta ut dessa kostnader.

2.4 ÖVERLÅTELSE AV FLYGBILJETT

Flygbiljetter är personliga. Om inte annat särskilt anges i flygbiljetten/flygbolagets villkor är det inte möjligt att överlåta flygbiljetten till en annan resenär.

2.5 ANSVAR

KILROY fungerar endast som agent och förmedlare för den eller de flygbolag som utför transporten. KILROY är således inte ansvarig för flygresans genomförande eller för några ruttändringar, inställda- eller försenade flyg, förlorat bagage eller andra liknande incidenter. Eventuella krav på grund av sådana incidenter ska därför riktas direkt till flygbolaget.

KILROY är ansvarig för sådana fel som KILROY har orsakat genom oaktsamhet, till exempel fel i flygbiljetten eller felaktig/vilseledande information, såvida inte KILROY kan bevisa att de inte har varit oaktsamma.

KILROY ansvarar för att både resenären och flygbolaget har accepterat avtalet innan en bekräftelse om det bindande avtalet ges till resenären.

2.5.1 Ändring av pris och andra villkor

KILROY reserverar sig mot flygbolagens prisändringar. Vid prisändring efter bokning gjorts men innan avtalet blir bindande, ska KILROY kontakta resenären så snart som möjligt, senast inom 24 timmar efter att KILROY fått kännedom om prisändringen.

Det inträffar att ett flygbolag ändrar priset eller andra villkor efter att flygbolaget har ingått ett avtal med resenären. I sådana fall måste resenären kontakta flygbolaget direkt med eventuella krav på ersättning eller hävning av köp. KILROY skall om möjligt bistå resenären med ombokning av resan om resenären önskar det.

I vissa länder kan lokala skatter och avgifter förekomma som ska betalas i lokal valuta. Sådana skatter och avgifter ingår inte i biljettpriset.

2.6 FLYGBILJETTEN

2.6.1 Genomgående resa

Alla flygbiljetter betraktas som en sammanhängande bokning. Det betyder att flygbolagen kan avboka alla resterande flygbokningar om man inte möter upp för avresa enligt resplanen. Resenären förlorar alla rättigheter till vidare resor, ändringar och återbetalningar för hela resan om man avstår vissa flygsträckor.

2.6.2 Enkelbiljett

KILROY avråder skarpt sina kunder från att resa med enkelbiljetter. Detta gäller särskilt länder utanför Europa och kan även innefatta länder som ej kräver visum.  Resenärer med enkelbiljetter ansvarar själva för inrese- och uppehållstillstånd eller annan dokumentation som rör de gällande länderna, och vidare de konsekvenserna av att resa utan denna dokumentation leder till. KILROY ansvarar inte för eventuella extra kostnader som kan uppstå i sådana fall.

Observera att om du flyger hem/vidare från ett annat land än det du reser till kan detta ses som en enkelbiljett och ett bevis på utresa från det land du först anländer till kan komma att krävas. Detta kan vara buss/ båt/tåg/äventyrsresa eller liknande. Kan du inte uppvisa detta så kan du i värsta fall nekas inresa. För mer information, vänligen kontakta det aktuella landets ambassad.

2.6.3 Ej genomgående resa

Vid köp av två eller flera enskilda flygbiljetter från olika flygbolag och med egna biljettnummer anses dessa flygbiljetter vara oberoende av varandra. Detta innebär att om det vid flygbyte uppstår försening eller om resenären på annat sätt missar förbindelsen/resan/nästa flygning, bär varken KILROY eller flygbolaget ansvaret för det som inträffat. Inte heller för extra kostnader för nya biljetter, boende etc. som kan komma uppstå pga. detta.

2.6.4 Återbekräfta flyg

Att återbekräfta flyg krävs inte, men KILROY rekommenderar starkt att resenären kontrollerar alla tider för resor senast dagen innan via tillgängliga digitala tjänster i realtid från flygbolaget eller KILROY.

2.6.5 Studentbiljetter

Resande på KILROY studentbiljett är skyldiga att ha ett giltigt ISIC-kort under hela resan.  Saknad av kort, eller utgånget kort kan leda till nekad ombordstigning i de fall flygbolag kontrollerar detta. KILROY bär inget ansvar för detta. Kort som utfärdas med falsk dokumentation kommer att medföra extra kostnad med ordinarie pris för flygbiljetten vilket är resenärens fulla ansvar. Resenären ska kontakta KILROY i god tid före avresan om ett köpt KILROY ISIC-kort inte har mottagits elektroniskt.

2.7 PÅ FLYGPLATSEN

2.7.1 Skyldighet att infinna sig vid avresa

Flygbiljetter anses vara en sammanhängande bokning. Detta betyder att flygbolagen kommer att avboka hela resan om man inte är på plats för avresa enligt resplanen. Resenären förlorar alla rättigheter till vidare resor, ändringar och återbetalningar för hela resan om man missar en del av resa.

2.7.2 Flygplatsavgift

På vissa destinationer i världen måste man betala en lokal avgift på flygplatsen. Sådana skatter och avgifter ingår inte i biljettpriset. Eventuella avgifter betalas oftast i lokal valuta eller i USD.

2.7.3 Incheckning

Resenären ska se till att ha gott om tid på flygplatsen. Det är ofta långa köer både till incheckningsdiskar och säkerhets-/passkontroll. KILROY rekommenderar att vara på flygplatsen minst två timmar före avgång på internationella resor. Reser man i en större grupp bör ytterligare en timme beräknas. Vi rekommenderar alltid att använda "online-incheckning" där det är möjligt och där flygbolag erbjuder det. Har man bagage som ska checkas in behöver man beräkna extra tid och vara ute i mycket god tid före avresa.

2.7.4 Bagage

Kontrollera hur mycket bagage du får ta med på ditt flyg. På vissa typer av flyg/biljetter och resor kommer det att vara begränsad möjlighet för att ta med bagage, eller så behöver man betala extra om man önskar att ta med sig mer än handbagage. Övervikt kan medföra höga kostnader. Flygbolag kan ha olika bagageregler och det kan skilja sig mellan destinationer. Restriktionerna gäller både vikt och storlek på bagage och särskilda regler gäller för sportutrustning som golfbag, surfbrädor, cyklar etc. Kontrollera med aktuellt flygbolag eller KILROY för mer information.

Observera att de flesta flygbolag inrikes i USA inte inkluderar bagage i biljettpriset, men att man har möjlighet att köpa till detta på flygplatsen i samband med incheckning.

2.8 RESENÄRENS RÄTT TILL ÄNDRING ELLER AVBOKNING

För avbokning eller ändringar av flyg gäller flygbolagets regler. Om avbokning (med full- eller delvis återbetalning) eller ändringar tillåts av flygbolaget, så tillkommer, förutom flygbolagets avgift, en administrativ avgift som KILROY har rätt att ta ut. För närvarande är denna avgift från 500 SEK per biljett beroende på vad som önskas. Avbokning måste göras före avresa!

2.9 AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING – KILROY Avbeställningsförsäkring

I flygresans pris ingår inte avbeställningsförsäkring. Avbeställningsförsäkring tecknas separat och ska vara tecknat senast i samband med bokning av resan.

Vid köp av avbeställningsförsäkring via en annan försäkringsleverantör än KILROY gäller försäkringsbolagets egna villkor.

2.10 RESEFÖRSÄKRING

Reseförsäkring ingår inte i resans pris utan måste tecknas separat. KILROY samarbetar med Gouda Reseförsäkringar och deras försäkring kan köpas via KILROY.  Vid köp av denna reseförsäkring så är det Gouda´s villkor som gäller.

Vid köp av reseförsäkring via en annan försäkringsförmedlare gäller det försäkringsbolagets villkor.

Observera att om du ändrar din hemresa till ett senare datum är du själv ansvarig för att förlänga din reseförsäkring i enlighet med detta – innan den hinner gå ut. Det rekommenderas att du gör en kopia av dina resehandlingar, inklusive pass, vaccinationskort och försäkringsintyg. Skulle olyckan vara framme och du förlorar/blir bestulen på dina värdehandlingar, så blir det lättare att få dessa utbytta om du gjort en kopia.

Det rekommenderas att man i samband med teckning av reseförsäkringen säkerställer att försäkringen även täcker bagage. Reklamationer om bagageskador, borttappat eller försenat bagage måste göras direkt till flygbolaget och en skaderapport (PIR-rapport) måste fyllas i på flygplatsen omedelbart efter att skadan har inträffat.

Försäkringskrav eller behov av försäkringshjälp i samband med resan skall riktas direkt till försäkringsbolaget.

KILROY får provision vid försäljning av Goudas rese- och avbeställningsförsäkring.

Observera att du redan kan omfattas av en rese- eller avbeställningsförsäkring via ditt hemförsäkringsbolag, kreditkort eller liknande. Det kan dock fortfarande finnas skillnader i vad försäkringen täcker.

Res aldrig utan reseförsäkring.

2.11 PASS, VISUM OCH VACCINATIONER

Se till att ha ett giltigt visum/uppehållstillstånd dit du ska resa. Innan du reser, hör med gällande lands ambassad/konsulat om du behöver visum eller andra dokument, till de länder du besöker eller reser genom. Observera att många flygbolag mellanlandar i USA och deras visumregler gäller även vid mellanlandning/transit/tekniska stopp, vilket kan gälla för fler destinationer än just USA.

Kontrollera med din läkare eller närmaste hälsoklinik om vilka vaccin som krävs för de länder du ska besöka. Vissa vaccin måste tas i god tid före resan. Information om vaccin kan man läsa om hos Vaccinationsguiden.

Kontrollera också att ditt pass har tillräckligt lång giltighet – vissa länder kräver giltighet upp till 6 månader från det datum du lämnar landet.

Vissa länder, som Kuba och Ryssland, kräver att man har hotell bokat innan man kan få ett turistkort/visum. Det är därför viktigt att man kontrollerar de gällande reglerna för just ditt medborgarskap.

UD:s hemsida hittar du uppdaterade reserekommendationer och inresebestämmelser för svenskar.

För resor till/via USA krävs antingen visum eller ett elektroniskt inresetillstånd (ESTA). Ett formulär fylls i senast 72 timmar före avgång på https://esta.cbp.dhs.gov/, som för närvarande kostar 14USD.

Brist på information kan leda till nekad inresa.

Inreseregler förändras ständigt – kontrollera alltid de senaste reglerna i god tid innan du reser. Observera att du inte kan vara på den nordamerikanska kontinenten (inklusive USA, Kanada, Mexiko och Karibien) i mer än 90 dagar utan visum (under 90 dagar så gäller ESTA).

Observera! Om du inte kan genomföra resan på grund av ett ogiltigt pass, uteblivet visum, vaccinationer eller andra nödvändiga dokument, får du ingen återbetalning av resans pris och du måste själv täcka eventuella extra kostnader.

Observera att om du flyger hem/vidare från ett annat land än det du reser till på din resa kan det krävas bevis för utresa från det land du först anländer till. Detta kan vara buss/ båt/tåg/äventyrsresa mm. Om du inte kan uppvisa detta kan du i värsta fall nekas inresa. Kontakta det aktuella landets ambassad om du vill ha mer information.

2.12 ÄNDRINGAR GJORDA AV FLYGBOLAG

Alla tider anges alltid i lokal tid för respektive land. Flygbolagen måste ibland, och har rätt till att göra tidsändringar, även efter det att biljetterna har bekräftats och betalats. Flygbolagen kan ändra sina tidtabeller med kort varsel. Om KILROY får information från flygbolaget om en tidtabellsändring så ska KILROY så snart som möjligt informera resenären om ändringen.

KILROY ansvarar inte för flygbolagens tidtabellsändringar eller inställda flyg. I dessa fall är flygbolagen själva i första hand ansvariga för att tillhandahålla ett alternativ. KILROY kan, om flygbolaget tillåter, hjälpa till att hitta ett godtagbart alternativ om det behövs och är möjligt. Eventuella kostnader och administration i samband med detta tillfaller resenären och måste betalas till KILROY.

Alla anspråk vid förlust eller skada görs direkt till flygbolaget. Resenären är alltid skyldig att kontrollera flygtider hos flygbolaget före resan.

3. KILROYS FÖRMEDLING AV ANDRA PRODUKTER OCH TJÄNSTER

3.1 FÖRMEDLING AV HOTELL

Bokar du endast ett hotell genom KILROY så agerar KILROY i detta fall som mellanhand/förmedlare. Vid bokning/avbokning/ändring av hotellet gäller hotelleverantörens villkor. Oavsett hotelleverantörens villkor har KILROY rätt att ta ut en administrativ kostnad.

KILROY vill notera att standarden på hotell kan variera på olika platser runt om i världen och kan vara både högre och lägre än vad som är standard i Sverige.

Det kan förekomma mindre renoveringsarbeten på hotellen. Till exempel kan en pool vara stängd i några dagar på grund av rengöring. Detta är utanför KILROYs kontroll och utgör inte grund för vare sig återbetalning eller ersättning. Större renoveringsarbeten försöker vi informera om i så stor utsträckning som möjligt.

3.2 FÖRMEDLING AV HYRBIL

När du bokar hyrbil genom KILROY, fungerar KILROY endast som mellanhand/förmedlare. Vid bokning/avbokning/ändring av hyrbil gäller biluthyrningsföretagets villkor. Oavsett dennes villkor har KILROY rätt att ta ut en administrativ kostnad.

KILROY samarbetar bara med stora och välrenommerade biluthyrningsföretag. I de flesta fall ingår alla obligatoriska försäkringar i våra priser, men kontrollera när du bokar om vad som gäller i varje enskilt fall. När du hämtar bilen kan biluthyrningsföretaget begära ett kreditkort som deposition. Den person som anges som förare måste ha ett giltigt kreditkort med sig. Observera att om du bokat hyrbil och lämnar den på annan plats är där du hämtade den, då tillkommer det ofta en envägsavgift.  Avgiften betalas på plats direkt till biluthyrningsföretaget och priset varierar och beror på hur lång sträcka som körs.

3.3 FÖRMEDLING AV ÄVENTYRSRESA

Bokar du endast en äventyrsresa genom KILROY, fungerar KILROY som mellanhand/förmedlare. Vid bokning/ändring/avbokning av resan gäller leverantörens villkor. Oavsett leverantörens villkor har KILROY rätt att ta ut en serviceavgift eller ersättning av administrativa kostnader vid bokning/ändring/avbokning.

På en del av våra äventyrsresor är det en summa som ska betalas direkt på plats till leverantören, exempelvis guiden som kallas ”local payment”. Detta använder guiden för att betala för direkta kostnader på resan, till exempel lokal transport, inträde, bensin etc. Genom detta begränsar arrangören riskerna att betala överpris och kan erbjuda de bästa priserna för dig som resenär.  Om resan har en ”local payment” och vilken summa den då är på hittar man i det aktuella reseprogrammet eller på hemsidan. Våra underleverantörer har s.k. ”Guaranteed departures” på många av sina resor, men några kan inte bekräftas förrän närmare avresa. Alla ändringar eller avbokningar som sker före avresa kan bero på för få anmälda. KILROY förbehåller sig rätten att göra sådana ändringar.

3.4 FÖRMEDLING AV FÖRSÄKRING

Enligt svensk lag är KILROY skyldig att rekommendera att alla våra kunder har en reseförsäkring både vid kortare och längre resor. En bra reseförsäkring omfattar sjuk- och olycksfall, egendomsskydd, ansvarsskydd och annat som kan bli en dyr erfarenhet om du inte har en giltig försäkring. Kontrollera att din reseförsäkring uppfyller dina behov tillräckligt bra och att den gäller för hela resan eller boka med KILROY.

Observera att om du ändrar din returresa till ett senare datum är du själv ansvarig för att förlänga din reseförsäkring i enlighet med detta – innan den går ut. En god idé är att göra en kopia av dina resehandlingar, inklusive pass, vaccinationskort och försäkringsintyg. Skulle olyckan vara ute och du förlorar/blir stulen värdehandlingar, blir det lättare att få dessa utbytta om du har gjort en kopia.

4. FEL OCH BRISTER

Om det är något som är fel i dina resehandlingar så ska du kontakta oss snarast så att vi kan rätta till detta. Om det är något som inte motsvarar förväntningarna, eller något som är fel under din resa är det viktigt att du kontaktar lokal leverantör som då kan vara hotellet, biluthyrningsföretaget eller flygbolaget, eller KILROY direkt så att vi kan försöka rätta till situationen omedelbart. Om du inte får den hjälp du önskar eller vill ha hjälp på svenska så ska vi kontaktas. Vi kommer att försöka hjälpa dig i den mån vi kan. Om du inte har kontaktat lokal leverantör samt gett tydlig information till KILROY under din vistelse, kan detta göra att eventuell återbetalning eller ersättning efteråt försvåras.

Efter hemkomst: Vid eventuellt klagomål är du skyldig att skicka in dessa så snart som möjligt. Vi rekommenderar dig att dokumentera så mycket som möjligt, såsom information från hotellet, foton, kvitton, etc. Detta kommer att underlätta eventuella klagomål i efterhand. Vi vill gärna höra om dina erfarenheter från resan, både ris och ros, detta är väldigt viktigt i vårt fortsatta arbete med att erbjuda de bästa resorna.

5. ANVÄNDARINFORMATION (Privacy Policy)

KILROY samlar in information om alla besökare på vår webbplats. Denna information används enbart för interna ändamål och kommer inte att delas, distribueras eller säljas. Informationen tas in med hjälp av "cookie". En "cookie" är en liten textfil som placeras på din dator, när du besöker en webbplats. Den innehåller ingen personlig information och informationen vi får är 100% anonym. "Cookies" hjälper KILROY i vårt ständiga arbete med att utveckla och förbättra våra webbplatser utifrån till exempel vilka sidor som är mest populära. När du besöker KILROYs hemsida accepterar du även denna praxis. Vi är måna om din integritet och tar ansvar för att behandla dina personuppgifter korrekt. Vill du läsa mer om vår Privacy Policy så finns informationen här.

6. TVIST

Vid oenighet mellan KILROY och resenären kan resenären kontakta konsumentverket eller Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Tvisten kan även prövas via EU-kommissionens onlineplattform: https://ec.europa.eu/odr.

 

7. RES GRÖNARE

KILROY vill göra det lättare för dig att göra miljövänliga val när du reser. Det finns mycket du kan göra innan du reser samt under din resa som kan bidra positivt till miljön. För information och köp av klimatkvot för din resa, se https://www.kilroy.se/kilroy-x-myclimate

8. TYSTNADSPLIKT

Vi har tystnadsplikt om din resa, och du bör lämna ditt referensnummer och eventuella kopior av resplanen och andra viktiga dokument till dem du önskar ska få information om din resa. Utan ett referensnummer så kommer föräldrar (om du är över 18 år), vänner eller andra inte att ges information om din resa. Detta är för din säkerhet.

TILLÄGGSVILLKOR FÖR GRUPPRESA BOKAD HOS KILROY

 1. Användningsområde
 2. Definition av gruppresa
 3. Resans pris
 4. Betalning
 5. Betalnings av evenemangsbiljetter
 6. Prisändringar efter avtalets tecknande
 7. Överlåtelse av resa
 8. Avbeställning av resa för enskild deltagare/grupp
 9. Ändringar i reseavtalet innan avresa från KILROYS sida
 10. Avbeställning på grund av sjukdom

1. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Tilläggsvillkoren gäller för gruppresor utöver VILLKOREN FÖR PAKETRESOR och VILLKOR  som avser köp av enbart flygresa eller andra enskilda produkter/tjänster förmedlade av KILROY.

2. DEFINITION AV GRUPPRESA

En gruppresa är en skräddarsydd resa för en grupp, om minst 10 personer, som representeras av en kontaktperson. All information till kontaktpersonen anses vara information till samtliga resenärer. Resan skräddarsys enligt gruppens önskemål och är inte utformad innan beställning.

3. RESANS PRIS

Av orderbekräftelsen framgår vad som ingår i resans pris. Priset är baserat på det antal resenärer som står på orderbekräftelsen. Om antalet resenärer ändras betyder det vanligen att priset justeras.

Det är viktigt att gruppens kontaktperson är medveten om att ett reducerat antal resenärer innebär att resans pris per person kan öka för övriga resenärer. Se avsnittet om avbeställningsförsäkring. Speciella villkor beroende på gruppens önskemål ska framgå av avtalet. Avtalet blir bindande för parterna när KILROY skriftligen har bekräftat resenärens beställning.

4. BETALNING

4.1. HANDPENNING

Inom Europa: från 500 kr per person
Utanför Europa: från 1000 kr per person
Buss paket: 500 kr per person

Handpenningen ska betalas inom 10 dagar från mottagandet av orderbekräftelsen. Slutbetalning ska vara KILROY tillhanda senast 8 veckor innan avresedagen och färdhandlingar skickas ut ca 10 dagar innan avresa. Vissa flygbolag har striktare betalningsvillkor, mer detaljerad information lämnas om det blir aktuellt.
Observera! Vid snar avresa erläggs full betalning vid ett tillfälle så snart platserna är bekräftade. Skulle avbokning ske innan betalning gjorts har KILROY rätt att ta betalt för de kostnader som uppkommit.

KILROY förbehåller sig rätten att avboka grupp som ej erlagt handpenning i tid.

4.2. SLUTBETALNING

Slutbetalningen av resan skall vara KILROY tillhanda senast 8 veckor innan avresedagen. Om slutbetalning inte sker inom utsatt tid förbehåller sig KILROY rätten att avboka resan och behålla handpenningen. Om förändringar i programmet sker efter att slutbetalningen gjorts, skall eventuell ytterligare restbetalning vara KILROY tillhanda senast innan avresa eller enligt överenskommelse.

 

5. BETALNING AV EVENEMANGSBILJETTER

Slutbetalningen av resan skall vara KILROY tillhanda senast 8 veckor innan avresedagen. Om slutbetalning inte sker inom utsatt tid förbehåller sig KILROY rätten att avboka resan och behålla handpenningen. Om förändringar i programmet sker efter att slutbetalningen gjorts, skall eventuell ytterligare restbetalning vara KILROY tillhanda senast innan avresa eller enligt överenskommelse.

 

6. PRISÄNDRINGAR EFTER AVTALETS TECKNANDE

KILROY är berättigad att ändra priset om: - antalet resenärer förändras - transportkostnader inklusive bränslekostnader förändras - skatter eller avgifter fjusteras som t ex flygplats-, hamn-, landnings- eller startavgifter - valutakursen som använts vid prisberäkning förändras.

När det gäller paketresor kan inte priset ändras senare än 20 dagar före avresa.

Prishöjning är inte saklig grund för avbeställning av resan.

KILROY reserverar sig för prisändringar som kan uppstå efter avtalets tecknande och erlagd handpenning men före slutbetalning orsakade av ändringar i restider och resvägar.

7. ÖVERLÅTELSE AV RESA

Privatpersoner kan överlåta sin resa till en annan person fram till sex veckor före avresa. Den nya resenären måste uppfylla uppställda villkor för resan såsom pass, visum och hälsobestämmelser. Överlåtelsen är förbunden med en avgift på 800 kr om inte annat avtalats. KILROY har rätt att neka överlåtelse om gällande bestämmelser hos flygbolag eller myndighet inte tillåter densamma.

8. AVBESTÄLLNING AV RESA FÖR ENSKILD DELTAGARE/GRUPP

Som tidigare nämnts under punkt 3 är priset beroende av deltagarantalet. Antalet resenärer får ej hamna under tio deltagare, resan kan då inte längre genomföras under gruppregler.

 Avbeställning av enskild deltagare kan betyda att resterande grupp får betala ett högre pris än det som angivits i orderbekräftelsen.

 Med avbeställning eller ändring avses avbeställning av hela resan, minskning av antalet deltagare, ändring av resrutt, resmål eller avrese- och hemresedatum.

Enskild deltagare:


• Vid avbeställning eller ändring mer än 60 dagar innan avresa återbetalas resans pris exklusive handpenningen
• Vid avbeställning eller ändring 60-31 dagar innan avresa återbetalas 50% av resans pris under förutsättning att det inte påverkar handpenningen. Överstiger handpenningen 50% av det totala priset återbetalas det totala priset exklusive handpenningen
• Vid avbeställning eller ändring 30 dagar eller mindre innan avresa sker ingen återbetalning

    Hel grupp:


• Vid avbeställning eller ändring mer än 60 dagar innan avresa återbetalas resans pris exklusive handpenningen
• Vid avbeställning eller ändring 60 dagar eller mindre innan avresa sker ingen återbetalning

Observera! Skulle avbokning ske innan betalning gjorts har KILROY rätt att ta betalt för de kostnader som uppkommit.

9. ÄNDRINGAR I RESEAVTALET INNAN AVRESA FRÅN KILROYS SIDA

Om KILROY anser sig nödgade att ändra i reseavtalet innan avresa kommer gruppen snarast möjligt att få besked härom. KILROY har rätt att upphäva reseavtalet om:

- antalet resande är mindre än det angivna antalet i orderbekräftelse
 -hävningen av avtalet beror på omständigheter utanför KILROY kontroll eller  sam-  arbetspartners kontroll
- hävningen av avtalet beror på force majeure eller force majeure- liknande tillstånd

10. AVBESTÄLLNING PÅ GRUND AV SJUKDOM

Hela gruppen kan försäkra sig för resans pris genom att teckna en avbeställningsförsäkring. Avbeställningsförsäkringen täcker akut och allvarlig sjukdom, olycka, eller död hos resenären, resenärens make, maka, sambo, föräldrar eller hemmaboende barn, enligt försäkringsbolagets regler. Avbeställningsförsäkringen täcker också underkänd tentamen eller om man på grund av akut sjukdom inte kan genomföra en tentamen på en CSN-berättigad kurs för heltidsstudier, som medför att den försäkrade måste omtentera. Det är en förutsättning att resan är köpt innan tidpunkten för tentamen, och att omtentamen hålls under reseperioden eller upp till två veckor efter planerad hemkomst.

KILROY rekommenderar att samtliga deltagare tecknar avbeställningsförsäkring. Avbeställningsförsäkring beställs samtidigt som resan bokas och betalas tillsammans med handpenning. Avbeställning skall meddelas KILROY så tidigt som möjligt, alltid innan avresa. Eventuell avgift för läkarintyg betalas av resenären. Premien för avbeställningsförsäkringen är ej återbetalningsbar.

De särskilda resevillkoren som anges är särskilda villkor för KILROY Groups och kompletterar våra generella resevillkor – läs mer om dem här.

Kilroy.OutdatedBrowserBox.Text Kilroy.OutdatedBrowserBox.LinkText

Hoppsan! Sidan du letade efter går inte att hitta. Kanske hittar du något här istället...