{{ section.name }} Support

Vi hittade {{ category.count + ' ' + (category.count == 1? category.label:category.pluralLabel) }} samt {{ category.count + ' ' + (category.count == 1? category.label:category.pluralLabel) }} för '{{ searchTerm }}'

0 Results found

{{ section.name }} Support

Hittar du inte det du letar efter?

Hör av dig till oss så hjälper en av våra grymma reseexperter dig att hitta din drömresa.

FAQ om myclimate

kille och tjej skejtar i motljus

Djupdyk i vårt partnerskap med myclimate

Är du nyfiken på vår partner myclimate? Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna. Om du inte hittar det du letar efter kan du kolla in myclimates egen hemsida där du även kan utforska fler av deras projekt.

Vad innebär egentligen klimatkompensation? 

I grund och botten innebär klimatkompensation att utsläppen som uppstår på en plats minskas på en annan.

Utsläpp som inte kan undvikas eller ännu inte har kompenserats är kunder ansvarig för. Genom att beräkna utsläppets effekt på miljön och kostnaden för att neutralisera denna kan kunden, på frivillig basis, betala för att göra sin resa klimatneutral.

Myclimate erbjuder möjligheten att klimatkompensera genom högkvalitativa projekt som syftar till att minimera utsläppen av koldioxid. Dessa projekt uppfyller även flertalet andra funktioner som gynnar den lokala samhällsutvecklingen där projekten håller till.

Tillbaka till toppen 

Vad för nytta har myclimates/KILROYs klimatkompensationsmodell?

Kunder som reser med KILROY och väljer att klimatkompensera är med och stöder två projekt, ett i Madagaskar och ett i Myanmar. Båda projekten ämnar till att effektivt reducera CO2-utsläppen, motverka avskogning samt bidra till FNs globala mål (UN Sustainable Development Goals - SDGs). 

Projekten, som drivs av myclimate, minskar utsläppen genom att ersätta icke-förnybara energikällor med förnybara, vilka främjar energieffektiv teknik som återställer ekosystem. Stabila ekosystem kan i sin tur lagra stora mängder koldioxid.

Då de två projekten håller mycket hög kvalitet bidrar de inte endast med koldioxidutjämning. De bidrar också till social, ekologisk och ekonomisk utveckling i sina respektive regioner och bidrar därför till flertalet av FNs globala mål.

Läs mer om projekten i Madagaskar och Nicaragua

Tillbaka till toppen 

Vad kan/kan inte klimatkompensationsmodellen lösa?

CO2-kompensation är en teknik som låter oss ”vinna tid” fram till den dag då vi gjort vår ekonomi och våra samhällen helt koldioxidneutrala.

Att kompensera för koldioxidutsläpp är ett beprövat, mätbart och kraftfullt verktyg. Det är inte en perfekt lösning på problemet med klimatförändringar men den är det bästa alternativet vi kan använda oss av.  

Forskning påvisar tydligt att mängden koldioxidutsläpp måste begränsas för att vi ska kunna möta Parisavtalets mål, där en av de viktigaste punkterna är att den globala temperaturökningen ska hållas långt under 2 grader. Vi ska jobba för att den ska stanna vid 1,5 grader. Det spelar ingen roll var utsläppen kommer ifrån, det är den totala balansen som räknas. Med anledning av detta är koldioxidkompensation i enkelhet en ”utsläppsavgift” för förorenaren som neutraliserar resenärens utsläpp.

Tillbaka till toppen ⬆

Vem samarbetar KILROY med för att klimatkompensera?

KILROY samarbetar med myclimate, en schweizisk icke-statlig organisation (NGO), som är en av de ledande organisationerna inom redovisning av utsläpp samt utveckling av klimatkompensationsprojekt.

Att ingå ett partnerskap med myclimate innebär att en grund läggs för effektivt klimatskydd, globalt såväl som lokalt. Tillsammans med branschpartners och privatpersoner vill myclimate forma världens framtid genom rådgivningstjänster och utbildningsprogram, samt genom egna projekt. För att göra det här arbetar myclimate ideellt där fokus läggs på marknaden och kunden.

Myclimate är ett internationellt initiativ med schweiziska rötter och idag en av världens ledande organisationer i högkvalitativ och frivillig koldioxidkompensation. Organisationen samarbetar med såväl stora som medelstora och små företag, offentliga förvaltningar, ideella organisationer, evenemangsarrangörer och privatpersoner. Via sina partnerorganisationer är myclimate representerat i länder som Tyskland, Österrike, Sverige och Norge och finns tillgängliga för kunder världen över.

De projekt som myclimate arbetar med uppfyller de högsta globalt erkända standarderna, då dessa anses vara den enda som med framgång kan skydda klimatet. Vid valet av samarbetsprojekt genomför myclimate en strikt gallring med hjälp av oberoende kvalitetsnormer. Utvalda projekt blir därefter en del av myclimates och erfarna partners i respektive länder blir kontaktpunkter som säkerställer att projekt genomförs professionellt genom regelbunden granskning.

De lokala projekten övervakas även noggrant av myclimate och genomgår en årliga granskningar av oberoende tredjepartsrevisorer innan utsläppskrediter utfärdas.

 

Tillbaka till toppen ⬆

Hur skiljer sig myclimate från andra klimatkompensationsorganisationer?

Myclimate är en av de främsta organisationerna inom frivillig koldioxidkompensation och en betrodd partner för likväl företagskunder och institutioner som FNs Gold Standard, Umweltbundesamt (UBA - German Environment Agency) och Bundesamt für Umwelt (BAFU - Swiss Federal Office for the environment).

Det icke-vinstdrivande myclimate har mer än 17 års erfarenhet av klimatkompensation och har hunnit bygga upp en portfölj på över 100 projekt i över 30 länder. Organisationens mål är kort summerat att främja bästa möjliga klimatskydd på både global och lokal nivå.

Även om organisationens har rötter i koldioxidkompensation erbjuder det också program och produkter som syftar till att helt undvika utsläpp av CO2, samt att minska befintliga CO2-avtryck. 

Utvecklingen och resultaten av myclimates projekt, samt organisationens finanser, granskas av flertalet oberoende organisationer (exemeplvis KPMG, SGS och Eidgenössische Stiftungsaufsicht- Swiss foundations controlling authority). Organisationen är helt transparent och publicerar all information på www.myclimate.org.

Tillbaka till toppen ⬆

Varför är KILROYs klimatkompensationsmodell dyrare än många andra liknande lösningar?

KILROYs klimatkompensationsmodell stöttas av två högkvalitativa samhällsförankrade projekt som inte endast kompenserar för koldioxidutsläpp utan också effektivt bidrar till FNs globala mål (Sustainable Development Goals - SDGs).

Priset för en klimatkompensationsmodell baseras på inblandade projekts storlek, använd teknik samt i vilka länder projekten är baserad. Med anledning av detta blir projekt som är samhällsförankrade till FNs globala mål dyrare än större projekt som granskas mindre och bidrar med färre samhällsnyttiga fördelar.

Myclimate fokuserar på högkvalitativa projekt som genom mätbara och effektiva aktiviteter bidrar till FNs globala mål. Istället för att investera i storskaliga industriella projekt som vindkraftsparker, stöder organisationen samhällsförankrade projekt som bidrar till hållbara tekniker som kan användas av familjer och samhällen i mer avlägsna delar av världen. Dessa projekt kan mätbart bevisa att de bidrar till minskade koldioxidutsläpp, och de skapar även fler jobbmöjligheter, minskar konflikter mellan människor och djur, utbildar unga, samt skyddar natur och hotade arter. 

Klimatkompensationen möjliggör även finansiering av de extra kostnader som (oundvikligen) uppstår när förnybara energikällor används istället för fossila bränslen. Utan att täcka dessa övriga kostnader hade det varit omöjligt att effektivt genomföra projekten

Tillbaka till toppen 

Varför erbjuder myclimate klimatkompensationsmodeller som är billigare (t.ex. Lufthansa) än den modell KILROY valt att använda?

KILROYs klimatkompensationsmodell beräknar den fulla klimatpåverkan av en resa, medan andra modeller endast fokuserar på koldioxidutsläpp.

Vissa myclimate-partners, såsom Lufthansa, har beslutat att beräkna de direkt förankrade koldioxidutsläppen och exkludera alla ytterligare utsläpp som inte till 100% kan kopplas till resan bidrag till den globala uppvärmningen. Följaktligen erbjuder dessa flygbolag sina kunder en "koldioxidneutral" flygning via klimatkompensation, men inte en klimatneutral resa enligt myclimate. Summerat leder detta till en beräkning som påvisar ett lägre utsläppsresultat vilken därav resulterar i lägre kompensationskostnader. Statistik har faktiskt påvisat att majoriteten av alla resenärer väljer att kompensera för den fulla klimatpåverkan en flygning har genom att direkt gå via myclimate alternativt genom partners, som oss själva, vilka erbjuder ”klimatneutrala” tjänster. Inte endast koldioxidneutrala.

Myclimate anser att det är ett måste att alltid beräkna en aktivitets eller produkts totala inverkan på klimatet. När det gäller flygresor bör således koldioxidutsläpp från produktionen, transporten och slutligen bränsleförbränningen inkluderas, men även kväveföreningar och aerosoler måste räknas in och matematiskt omvandlas till motsvarande mängd koldioxid. På så vis kan en rättvisande beräkning göras som indikerar en individuell resenärs klimatpåverkan, samt hur dennes utsläppen kan kompenseras.

Trots att det finns en vetenskaplig konsensus gällande dessa adderade faktorer finns det än idag ingen enighet om faktorernas omfattning. När det gäller beräkningen av ett flygs koldioxidutsläpp värderar myclimate växthusgaser (exkl. koldioxid) med en faktor om "2" med vetenskapligt stöd av nyligen genomförda studier (Jungbluth & Meili) och rekommendationer för beräkning av luftfartens globala uppvärmningspotential inklusive index för strålningsstyrka (ESU-tservices, Schaffhausen, november 2018).

Tillbaka till toppen 

Hur beräknar myclimate klimatkompensationen?

Myclimate beräknar den fulla påverkan en resa har på klimatet.

Beräkningsmodellen utvärderar mängden koldioxidutsläpp som ett flygplan släpper ut per passagerare baserat på reslängd. Kväveföreningar och aerosoler inkluderas genom att matematiskt omvandla mängden till motsvarande mängd koldioxid.

Beräkningen baseras på genomsnittlig förbrukningsdata för typiska kort- och långdistansflygplan. Den tar även hänsyn till om du flyger ekonomi, business eller första klass. 

Läs mer detaljerat om beräkningen här

Tillbaka till toppen 

Vad går pengarna till?

Bidragen går till en dedikerad myclimate/KILROY-fond där utgifterna öronmärkas för de två utvalda projekten. Nedan kan du läsa detaljerade tekniska beskrivningar av hur detta genomförs i praktiken.

Myclimate garanterar sina kunder att deras utsläpp kommer att kompenserat genom projekten inom två år. Inom högst tre år ska kunders resor vara helt klimatneutraliserade. Det tar cirka 10 till 30 år för skogar att lagra kol, allt beroende på projektregion och trädart. Det finns omfattande tekniker som används för att övervaka den koldioxidminskning som uppnåtts genom skogsbruk.

Koldioxidkompensering har endast en påverkan om bidragen riktas direkt till projekten och de projekt myclimate stöder följer just denna basis. Vidare redovisas endast utsläppsminskningar som faktiskt har realiserats och kan bevisas effektiva under en frist på 7 till 14 år. Skogsbruksprojekt behandlas något annorlunda då tidsfristen naturligtvis sträcker sig över en längre period (30 till 50 år). Bidragen betalas vanligen ut till de stödda projekten när utsläppsminskningarna kan bevisas. Det faktiska bidragsbeloppet beror på mängden reducerad koldioxid. 

Mangroveprojektet i Myanmar (som är ett av två dedikerade projekten KILROY arbetar med) sträcker sig över 20 år och kompenserar för enorma mängder koldioxid. Studier indikerar att mangrover kan binda fyra till sex gånger mer koldioxid än regnskogarnas träd. Hur kan det vara så? Jo, hemligheten är jorden säger forskarna. Mangrover växer i djup jord som i genomsnitt är fem gånger djupare än andra skogsmarker i tropikerna, liksom i tempererade och boreala regioner. 

Tillbaka till toppen 

Hur mycket av medlen används för administrativa kostnader?

Mindre än 20%. 

Som en ideell stiftelse garanterar myclimate att minst 80% av klimatkompensationsbetalningarna användas i direkt anslutning till projekten som ämnar att kompensera för klimatdioxidutsläppen. Återstående belopp (högst 20%) används för att täcka administrativa och interna kostnader. Den genomsnittliga andelen av myclimates organisatoriska omkostnader de senaste 17 åren är 18%.

Tillbaka till toppen 

Hur säkerställer myclimate att "krediter" inte säljs vidare?

De standarder myclimate arbetar mot inkluderar ett antal åtgärder som garanterar att kolkrediter (det vill säga en certifierad koldioxidreducering) endast räknas och säljs en gång.

Deras så kallade Gold Standard säkerställer genom sina krav att uppnådda utsläppsminskningar, t.ex. genom det effektiva spisprojektet i Madagaskar, endast tillskrivs ett projekt. Detta uppnås genom tydlig märkning och numrering av sålda spisar samt genom en omfattande försäljningsdatabas. För att undvika att sålda spisar räknas in mer än en gång genomförs granskningar av en tredjepartsrevisor.

Vidare utfärdar Gold Standard en kolkredit för varje koldioxidkompensation vilken märks med ett unikt serienummer som listas i Gold Standard-registret. När en kolkredit har använts för klimatkompensering faller den ut ur registret och kan inte återfås. Således garanterar Gold Standard att en koldioxidkredit endast utfärdas och nyttjas en gång.

Myclimate har utvecklat ett eget register för att hantera den stora portföljen av klimatkompensationsprojekt och tjänster som kunder erbjuds. Detta register verifieras av en tredjepartsrevisor (SGS) på årsbasis för att garantera att antalet kolkrediter som sålts till klienter samt att antalet reserverade och nyttjade kolkrediter stämmer. Myclimate hanterar kolkrediterna för sina klienter och säkerställer att dem är korrekt registrerade i såväl myclimates som Gold Standards/VCSs register. Detta säkerställer att emitterade kolkrediter endast säljs en gång. 

För varje enskild KILROY-kund som väljer att kompensera kommer mängden koldioxid och koldioxidcertifikat officiellt att registreras i de två tidigare nämnda registren. Det är därför inte möjligt att sälja samma klimatkompensation mer än en gång. 

Tillbaka till toppen ⬆

Varför har de två projekten i Myanmar och Madagaskar valts?

Båda projekten arbetar med och har stor inverkan på såväl miljöutmaningar som sociala problem.

De två projekten uppfyller ett antal globala mål satta av FN (Sustainable Development Goals - SDGs) och myclimate arbetar på årlig basis med att beräknar och övervakar projektens bidrag och inverkan. KILROY kommer även att beräkna hur mycket våra kunders klimatkompensationer enskilt har bidragit med till FNs målsättningar.

Projektet i Madagaskar
Att utöka användningen av solcellsdrivna spisar/ugnar är en effektiv metod för att bekämpa den snabbt framväxande avskogningen på Madagaskar. Ön har förlorat mellan 40-50% av sin naturliga skogsresurs sedan 1950. Dessutom minskar det här projektet utsläppen av koldioxid då användningen av icke-förnybara biobränslen reduceras.

De klimatsmarta spisarna/ugnarna reducerar konsumtionen av kol och ved med upp till 50%. Det här resulterar i värdefulla ekonomiska besparingar för hushållsbudgetar och likväl tidsbesparingar då vedinsamling inte behöver ske i samma stora skala. Dessutom gynnas kvinnor och barn av de solcelldrivna och utsläppsfria vitvaror då exponering för rök under matlagning minimeras drastiskt. Projektet bidrar även till att återplantera skog då den lokala projektpartnern ADES planterar ett träd för varje såld spis [KL2].

Projektet i Madagaskar har än så länge bidragit till 14 av FNs globala mål:

 • SDG 1: Över 1,2 miljoner människor gynnas, bland annat genom lägre bränslekostnader (24 euro sparas per hushåll per år).
 • SDG 3: Främst kvinnor och barn gynnas av bättre luftkvalitet.
 • SDG 4: Under 712 skolbesök har nästan 80 000 elever och cirka 3 500 lärare blivit utbildade inom klimatskydd och hållbar matlagning.
 • SDG 5: Kvinnor och flickor behöver inte spendera lika mycket tid på att samla in ved för att kunna tillaga mat.
 • SDG 7: 212 220 soldrivna och elektriska spisar har producerats och sålts.
 • SDG 8: 138 personer har blivit fastanställda och ytterligare 143 jobbmöjligheter har öppnats upp hos lokala leverantörer. Idag finns även cirka 100 oberoende spisåterförsäljare.
 • SDG 12: 9 olika spisar/ugnar tillverkas lokalt på åtta center med lokala material.
 • SDG 13: Varje spis sparar in cirka 1,7 ton koldioxid per år, samt 2,3 ton trä alternativt 0,7 ton kol.
 • SDG 15: 1,7 miljoner ton trä har hittills sparats, vilket motsvarar 8 810 hektar av skog.
 • SDG 17: Utbildning inom teknologi samt en självständighet i användandet av teknologi.

Projektet i Nicaragua:

Projektet i Nicaragua adresserar orsakerna till avskogning, säkerställer direkt och pågående samhällsdeltagande och teknisk träning, samt ger ekonomiska fördelar för deltagare under hela projektet. Detta sker genom betalningar för ekosystemtjänster (PES) och intäkter från trä och hållbara skogsprodukter. Som ett resultat kommer denna mångfacetterade strategi att minska skogsförstöringen genom att lindra trycket på omgivande naturskog samtidigt som den binder mätbara volymer av CO2 från atmosfären och förbättrar de miljömässiga och socioekonomiska förhållandena för familjer i samhället San Juan de Limay.

Nicaraguas skogsprojekt bidrar till 14 SDG:

 • SDG 1: Betalningar görs till samhällen med över 1 357 jordbrukarfamiljer där människor lever på mindre än 2 dollar per dag.
 • SDG 4: Genomförda över 30 000 workshops för kapacitetsbyggande som ger utbildning och träning till småbrukare.
 • SDG 5: Kvinnor utgör 45% av det professionella teamet, varav många innehar ledande befattningar.
 • SDG 7: Naturligt trä som fallit från skogen ger en förnybar energikälla för matlagning.
 • SDG 8: Ytterligare inkomster skapas genom försäljning av ved och högvärdiga träprodukter från småbruksskogarna.
 • SDG 10: 2 900 säsongsjobb per år, där 80% av dem är jordlösa bönder.
 • SDG 11: 292 landsbygdssamhällen deltar i projektet.
 • SDG 12: Jordbrukarna binder inte bara CO2 och regenererar ekosystem, utan anpassar också mikroklimatet och minskar temperaturen på gårdarna för att skydda sina skördar.
 • SDG 13: 1 518 386 ton CO2 lagras.
 • SDG 15: 10 miljoner infödda träd planteras, återplantering av över 6 167 hektar mark (motsvarande 11 527 fotbollsplaner), habitat och återhämtning av lokal fauna."

Tillbaka till toppen ⬆

Var kan jag hitta mer information om de två projekten?

Du hittar mer information såväl som filmer och externa rapporter om projeten på myclimates egen hemsida. 

Är det möjligt att besöka projekten?

KILROY och myclimate arbetar med ett framtida koncept där KILROY-kunder ska kunna besöka de projekt vi arbetar med. För att göra det till ett hållbar koncept som inte stör projekten, utan tillför mervärde, måste vi dock först ta fram ett stabilt och välgenomtänkt upplägg. Vi ser fram emot att kommunicera vidare om detta när vi är redo att välkomna besökare.

Tillbaka till toppen ⬆

Kilroy.OutdatedBrowserBox.Text Kilroy.OutdatedBrowserBox.LinkText

Hoppsan! Sidan du letade efter går inte att hitta. Kanske hittar du något här istället...