{{ section.name }} Support

Vi hittade {{ category.count + ' ' + (category.count == 1? category.label:category.pluralLabel) }} samt {{ category.count + ' ' + (category.count == 1? category.label:category.pluralLabel) }} för '{{ searchTerm }}'

0 Results found

{{ section.name }} Support

Hittar du inte det du letar efter?

Hör av dig till oss så hjälper en av våra grymma reseexperter dig att hitta din drömresa.

Vår syn på ansvarstagande och klimat

väg i rumänien

KILROYs syn på ansvarstagande och klimat

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om vår syn på ansvarstagande och klimat. Om du inte hittar svaret på det du undrar över, kolla då in vår andra FAQ om vår samarbetspartner myclimate.

Varför fortsätter KILROY att sälja flygresor?

På KILROY tror vi på kraften i resande och de många positiva effekter det bidrar till. För varje enskild individ, såväl som för våra medmänniskor och samhällen.

Genom att resa lär vi oss. Vi lär oss att omfamna världens olikheter och att förstå andra kulturer. Resande öppnar våra sinnen och ökar vår förståelse. Därför tror vi att resande skapar ett starkare samhälle globalt och en gemenskap som kan bidra till färre konflikter. Genom att resa öppensinnat och dela med oss av vår egen kultur kan vi förstå vår egen samtid bättre. Kulturutbyte och resande bidrar helt enkelt till öppenhet och tolerans. Det vill vi fortsätta med.

Vi är alla en del av ett globalt samhälle. Många utav våra kunder är unga som, med en alltmer internationell mentalitet, vill uppleva världen. Dessutom blir arbetsmarknaden konstant mer och mer global. De internationella företagen blir allt större vilket resulterar i en ökad efterfråga av individer med den globala mentaliteten. För att möta dessa krav är det av stor vikt att just förstå världen och dess många fantastiska kulturer.

Resande driver förändring. Genom att resa kan vi bidra till utvecklingen av länders ekonomi med hjälp av turistintäkter och därmed förhoppningsvis även bidra till mer jämställda och stabila samhällen. Reseindustrin kan därför ses som en betydande byggsten som lägger grunden för en rättvisare värld. Detta gäller i synnerhet på avlägsna platser där tillväxtpotentialen är mycket liten utan turism.

Baksidan av turism. Snedfördelning av pengar, korrupta lokala turistindustrier och överturism. Turism kan bidra med både hållbar tillväxt men också ha negativa effekter. Vi på KILROY kan inte ensamma lösa dessa problem. Vad vi kan göra är att skapa förutsättningarna för förbättring genom att erbjuda våra kunder ansvarsfulla resealternativ. Att ta ansvar för vår delaktighet i industrin är viktig och något vi löpande arbetar hårt med. Resan har bara börjat och vi har mycket att lära, men vi strävar alltid efter fortsatt utveckling.

Hur engagerar sig KILROY inom initiativ relaterade till miljöfrågor?

KILROY är i dagsläget involverad i två projekt som arbetar med diverse miljö- och samhällsfrågor. Läs mer om initiativen i Nicaragua här och i Madagaskar här.

Vad är KILROYs generella syn på ansvarstagande?

För oss är det är viktigt att inte se våra klimatrelaterade initiativ som fristående, utan snarare som en del av en bredare helhetssyn på ansvarstagande.

Vi har fortsatt mycket arbete framför oss innan vi kan betrakta oss själva som klara med vårat hållbarhetsarbete. Resan vi påbörjat mot detta görs stegvis och högsta prioritet är att gå från ord till faktisk handling.

Vår syn på ansvar tar sig exempelvis i uttryck genom vår CO2-kompensationsmodell. De två projekten vi fokuserar på i denna modell är inte enbart dedikerade till att minska koldioxidutsläpp. De är arbetar även om flera av FNs globala mål (Sustainability Development Goals – SDGs). I detta avseende blir värdet av klimatkompensationen större då den ”endast” beaktar resenärers klimatpåverkan i form utav koldioxid.

Varför har KILROY fokuserat på projekt som även uppfyller ett antal av FNs globala mål?

FNs globala mål återspeglar ett bredare ansvarstagande än klimatinitiativ i sin ensamhet. Dessa går därför väl i linje med det bredare perspektiv som vi på KILROY tar när det kommer till ansvarstagande.

Varför har KILROY valt myclimate som partner?

I samråd med en panel av oberoende och internationellt hyllade rådgivare, och ett antal väldefinierade kriterier, rekommenderades ett partnerskap med myclimate. Två av de viktigaste kriterierna för partnervalet var som följer:

  • En beräkningsmodell som gör flygresor koldioxidneutrala
  • Ett upplägg som möjliggör full insyn och identifiering av relevanta projekt

Myclimate är en av de ledande organisationerna inom frivillig CO2-kompensation. Kompensationsmodellen som vi gemensamt tagit fram fokuserar på att stötta två projekt vilka inte endast kompenserar koldioxidutsläpp, utan även bidrar till annan samhällsnytta som uppfyller flertalet av FNs globala mål.

Modellen myclimate/KILROY använder beräknar den fulla påverkan en flygresa har på klimatet. Andra modeller, och även leverantörer, fokuserar ofta endast på koldioxidutsläpp.

Varför har KILROY inte lanserat ett klimatkompensationsprogram tidigare?

Vi hade kunnat hävda mycket och starkt uttrycka våra värderingar gällande den positiva nytta resande bidrar med. Vi väljer att inte göra det. Istället anammar vi ett mer tillbakadraget tillvägagångssätt där fokus läggs på att bygga pålitliga och transparenta initiativ. Av denna anledning har det tagit tid att hitta en partner som tillsammans med oss kan leverera detta.

Under 2019-2020 intensifierades debatten om klimatkompensation i media. Något som i synnerhet ifrågasatts har varit den bristfälliga inblicken i marknaden och många väletablerade resebolags avsaknad av transparens. Detta har vidare lett till konsumenters skepsis gentemot nuvarande lösning för ansvarsfullt resande. Medias hårda granskning lyfter vikten av varför det är viktigt med ett partnerskap som är genomtänkt. Ett partnerskap som bygger på transparens och förtroende.

Vårt partnerskap med myclimate har som avsikt att ge våra kunder en transparent och ambitiös lösning som har en klar tydlighet i vad klimatkompensationen används till.

Klimatkompenserar KILROY för anställdas flygresor?

Ja. KILROYs ledning har fattat beslutet att klimatkompensera för alla resor som görs inom bolaget. Policyn började gälla under mars 2020 och resor som gjordes under 2019 kompenserades retroaktivt. Beräkningen av anställdas klimatkompensation baseras på exakt samma beräkningsmodell som tillhandahålls till våra kunder. Det här innebär att vi därför även är med och stöder de projekt som ingår i initiativet. Läs mer om hur vi beräknar klimatkompensationen här.

Genererar KILROY intäkter genom klimatkompensationsmodellen?

Nej, alla klimatkompensationsbetalningar går oavkortat till myclimate. Alla inbetalningar registreras och granskas av myclimate. Läs mer om detta på vår FAQ om myclimate.

Vilka har KILROY rådfrågat inför valet av klimatkompensationsmodell?

Marknaden för organisationer som arbetar med klimatkompensation är mycket oreglerad och är i dagsläget endast i utvecklingsstadiet. Det här innebär att många potentiella partners kan ifrågasättas. Orsaken till det här marknadsklimatet beror delvis på att det är ett nytt och uppmärksammat område och delvis på att det inte finns fastställda standarder på global nivå.

I samråd med en panel av oberoende och internationellt hyllade rådgivare känner vi stolthet över den produkt vi nu kan erbjuda kunder som önskar att klimatkompensera för sina resor.

Bör det inte vara möjligt att även kunna CO2-kompensera för buss- och tågresor?

Det finns för närvarande ingen stark modell för beräkning av koldioxidutsläpp för andra transportmedel än flyg. Området utvecklas kontinuerligt och dess experter har ännu inte kommit överens om hur beräkningarna ska göras, samt hur de ska efterföljas. När marknaden erbjuder pålitliga alternativ kommer vi att implementera dessa.

Hur kan du som resenär ta mer ansvar?

Vi arbetar på en lista med åtgärder som du som resenär kan inspireras utav för att bli mer ansvarstagande. När väl färdigställd kommer hemsidan att uppdateras.

TIllbaka till toppen 

Kilroy.OutdatedBrowserBox.Text Kilroy.OutdatedBrowserBox.LinkText

Hoppsan! Sidan du letade efter går inte att hitta. Kanske hittar du något här istället...