{{ section.name }} Support

Vi hittade {{ category.count + ' ' + (category.count == 1? category.label:category.pluralLabel) }} samt {{ category.count + ' ' + (category.count == 1? category.label:category.pluralLabel) }} för '{{ searchTerm }}'

0 Results found

{{ section.name }} Support

Hittar du inte det du letar efter?

Hör av dig till oss så hjälper en av våra grymma reseexperter dig att hitta din drömresa.

Initiativet i Myanmar

mangrove i mergui archipelago, myanmar

Återplantering av mangroveskog och främjande av kvinnligt entreprenörskap i Myanmar

Detta myclimate-projekt är lokaliserat i en kustregion i Myanmar och engagerar lokalbefolkningen i att återställa mangroveskogarnas skadade ekosystem. Projektets mål är att skapa en miljö där mangrove kan frodas och därmed absorbera upp koldioxid, skydda samhället från naturkatastrofer samt att bevara regionens biologiska mångfald av unika djur- och växtarter. Samtidigt syftar projektet till att förbättra livsförhållandena i lokalsamhällen och öka lokalbefolkningens välbefinnande.

Myclimate Myanmar Initiative Mangroves Planting With Locals Cover
Projektet i korthet
Projekttyp: Markanvändgning och skogsvård

Placering: Myanmar (Burma)

Årlig CO₂-reducering: 40 000 ton

Situation utan projektet: Minskning av kollager, minskad biologisk mångfald, ökad risk för naturkatastrofer i samband med orkaner

Avskogningen av Ayeyarwady-deltat

Ekosystemen i Ayeyarwady-deltats mangoverskogar i Myanmar har avskogats sedan 1980-talet vilket resulterat i en 80 procentig minskning av det naturliga skyddet träden ger. Motiven till avskogningen har varit att ge plats för räk- och risodlingar, samt att utöka kolproduktion och palmoljeplantager. För lokalbefolkningen är detta en ekonomisk nödvändighet då 60 % av byborna saknar fast jobb och många försörjer sig endast genom skogsavverkning.

Hälsosamma mangroveekosystem har emellertid en nyckelroll för att skydda kustsamhällena från extrema väderfenomen som cykloner. Dessutom absorberar träden koldioxidutsläpp och ger samhällena ökade fiskresurser. Utan ingripande beräknas mangroverna försvinna fullständigt, vilket kommer att göra Myanmars befolkning ytterligare mer sårbar för naturkatastrofer. Detta resulterar i än mer negativa effekter på den lokala ekonomin.

Ett samhällsförankrat projekt

Det samhällsförankrade projektet involverar låginkomstfamiljer i tre samhällen i Myanmars kustområde. I dessa områden kommer mer än 2 100 hektar skogsmark att återställas genom plantering av över nio miljoner mangroveplantor. Att skapa ett ekosystem av mangovers som förvaltas hållbart kommer att ge flera fördelar. För det första, det binder kol.

För det andra, det bevarar regionens biologiska mångfald och blir den största artbanken av mangrove i Myanmar med hela 64 arter. Samtidigt skyddas djurarter som lever i skogarna, exempelvis den hotade dugongen och havssköldpaddan. Dessutom återställs livsmiljön för Myanmars vilda elefanter.

För det tredje, skogarna gör regionens samhällen mindre utsatta för naturkatastrofer, såsom cykloner och tsunamier.

Slutligen, fattigdomen i regionen minskar genom de många inkomstgenererande aktiviteterna som gynnas av projektet. Några som kan dra nytta av det här är bland annat småskaliga fiskare genom det ökade skaldjurbeståndet. Dessutom förbättras utbildningsmöjligheterna då skolor förses med solpaneler, datorer och utbildning i ämnet. Samhällenas kvinnor stärks genom utbildning i naturlig textilfärgning och klädtillverkning och stöttas i att starta egna musselodlingar.

Vidare utdelar projektet stipendier för studier upp till universitetsnivå till flickor från fattiga familjer.

Detta projekt stöder 14 av FNs globala mål:
SDG 1: Ökat välstånd för 4 600 individer med låga inkomster.
SDG 2: Livsmedelssäkerhet stöds genom att skydda vatten där ätbar fisk och skaldjur lever.
SDG 3: Genom att bibehålla födoämnen på land ökar vattenkvaliteten.
SDG 5: Utbildning och jobb till över 100 planterare, varav över 70% är kvinnor. Stipendier utdelas till flickor från fattiga familjer.
SDG 6: Sötvattentillförsel för torrsäsongen säkras.
SDG 7: Solpaneler för skolor och soldrivna lampor för hemstudier.
SDG 8: Projektarbetare får en lön över genomsnittet.
SDG 9: Byggandet av flodväggar som skyddar samhällen stöds.
SDG 10: Projektets målgrupp är sårbar i utvalda kustsamhällen.
SDG 12: 80 fiskare samt lokala konsumenter gynnas av ökade skaldjursresurser.
SDG 13: En stabiliserad kustlinje minskar risken för naturfaror som cykloner.
SDG 14: Skydd av hotade arter som havssköldpaddan och dugongen.
SDG 15: Tre miljoner planterade träd (fram till 2018).
SDG 17: Samarbete med två lokala universitet garanterar högt vetenskaplig vägledning.
Läs mer om de globala målen här

plantering av nya mangrover i myanmar

Nära samarbete med universitet

Projektet genomförs i samarbete med Pathein University och Myeik University. Detta säkerställer högkvalitativ vetenskaplig vägledning, samt en sund implementering av gendatabasen. Betalningarna för kolkrediter investeras och återinvesteras i samhällena, t.ex. i form av stöd till lokala företag som säkerställer framtida välstånd, studiestipendier, solpaneler för skolor och solcellslampor för hemstudier.

Kilroy.OutdatedBrowserBox.Text Kilroy.OutdatedBrowserBox.LinkText

Hoppsan! Sidan du letade efter går inte att hitta. Kanske hittar du något här istället...